V podstatě jde o to, že v domech, kde byly společně byty již zprivatizované, i ty v majetku města, vybírala Správa domů a bytů, což je příspěvková organizace města, příspěvky do fondu oprav pouze za byty soukromé. Nájem z neprodaných bytů putoval v plné výši do městské pokladny. V letech 2000 až 2002 tak měl vzniknout dluh pohybující se kolem tří milionů korun.

To vše vyšlo na světlo světa díky přechodu Společenství vlastníků jednotek k jinému správci, který po Správě domů a bytů vyžadoval ne až tak úplně úspěšně veškerou účetní dokumentaci.

„Pravdou je, že vyšetřování je teprve ve stádiu prověřování, ale již nyní, na základě prováděné kontroly, je zcela jisté, že Město Volary má v jednotlivých Společenstvích vlastníků jednotek ve fondu oprav určitý finanční dluh,“ přiznala nově objevený problém starostka Martina Pospíšilová. O jak vysokou částku nakonec půjde, ukážou až výsledky vnitřní kontroly.
Nejde však zřejmě o jediný problém v této kauze. Problematické je i čerpání úvěru na sešívání panelů určených jednomu z privatizovaných domů, kde hrozí vracení dalšího milionu korun.

„Ctíme právní normy a jsme si vědomi své povinnosti chránit zájmy svých občanů. Proto chceme napravit chyby vzniklé v minulosti při správě městského majetku předešlými představiteli a orgány města. Po zjištění oprávněnosti a po určení výše nároků, budou požadavky jednotlivých SVJ vyrovnány a finanční prostředky do jednotlivých fondů oprav doplaceny,“ deklarovala snahu radnice řešit před lety vzniklý problém starostka Martina Pospíšilová.
Jak dodala, finanční prostředky pro to má již radnice k dispozici.

Jaroslav Pulkrábek

Prohlášení

Na počátku března tohoto roku bylo na Město Volary, respektive na neznámého pachatele podáno trestní oznámení v souvislosti s finančními záležitostmi při správě SVJ naší příspěvkovou organizací v letech 2000-2002.

Pravdou je, že vyšetřování je teprve ve stádiu prověřování, ale již nyní, na základě prováděné vlastní kontroly, je zcela jisté, že Město Volary má v jednotlivých SVJ určitý finanční dluh ve fondu oprav.

Město Volary ctí právní normy a je si vědomo své povinnosti chránit zájmy svých občanů. Proto hodlá napravit chyby vzniklé v letech minulých při správě městského majetku předešlými představiteli a orgány města.

Po zjištění oprávněnosti a po určení výše nároků budou požadavky jednotlivých SVJ vyrovnány a finanční prostředky do jednotlivých fondů oprav doplaceny.

Finanční prostředky má Město na toto finanční vyrovnání k dispozici.

Martina Pospíšilová