Podle starostky Volar Martiny Pospíšilové je nyní na řadě oprava střechy a okapových svodů na objektu formanky a bufetu. „Na tyto opravy musíme počkat na vhodnější klimatické podmínky, ale příliš s nimi otálet nelze. Po letošním velkém přídělu sněhu do objektu zateklo, takže uvnitř stála voda,“ uvedla starostka.

Kromě drobných oprav ale čeká na zastupitele zásadnější rozhodnutí a tím je další budoucnost objektu, za který město zaplatilo počátkem roku v dražbě zhruba 7,8 milionu korun. „Na příští týden plánujeme pracovní jednání zastupitelstva, kde bychom to chtěli řešit,“ doplnila Martina Pospíšilová. Již na lednovém jednání zastupitelstva před dražbou přitom zaznělo, že se při svých úvahách budou zastupitelé Volar ubírat nejspíše cestou znovuoživení hotelového a restauračního provozu. V současnosti by tak měli zvolit směr spíše pro hledání provozovatele.

Na zváženou připadá jak možnost nabídnout k pronájmu objekt v současném stavu případnému zájemci, který by budovu opravil na vlastní náklady. Nabízí se i varianta zafinancovat rekonstrukci z vlastních prostředků s využitím úvěru a teprve pak nabídnout opravený hotel k provozování. Opomenout nelze ale ani rekonstrukci a následné provozování, tak říkajíc, ve vlastní režii s možností založení další městské společnosti.

Důležité při uvažování o budoucím provozu bude také rozhodování o rozsahu, kterým by se mělo město řídit, pokud se pustí samo do nutné rekonstrukce. V takovém případě by sice bylo ideální řešit více objektů najednou, to ale neumožňují finanční podmínky města, takže logicky lze čekat i dělení do více etap.