Devět dětí, z toho pět malých slečen (Andreu, Lenku, Justýnu, Adélu a Lucii) a čtyři chlapce (Lukáše, Jana, Petra, a Petra) vítala poprvé Jana Bártová coby místostarostka Volar, tyto nejmenší občánky, které jí představila paní matrikářka Anna Hodánková.

Nejdříve příjemný úvod patřil dětem mateřské školy ze Sídliště Míru, které pro nejmenší občánky připravily zajímavé a pěkné písničky a říkanky. Všem se jejich vystoupení líbilo.

Proslov po té měla Jana Bártová, která zdůraznila život v rodině a tu krásnou chvilku, když se narodí děťátko. "Jste šťastni, bohatí a opojení touto krásnou chvilko. Vychováváte jej a čekáte na první slova máma, táta. Jste šťastni krásnými chvilkami a každodenním pokrokem svého potomka. Pro vás děťátko, pro nás občan našeho města, kterého dnes vítáme. Buďte silní, plni elánu a mějte radost z každého pokroku vašeho děťátka," zaznělo. Po proslovu následoval podpis rodičů do Matriční knihy, předání dárků a maminkám pěkná růžička od paní matrikářky.

Na závěr následovalo focení před kolébkou a společná fotografie zúčastněných miminek s rodiči.

Ladislav Beran