Ti ji zde mají od padesátých let minulého století a svou pílí a snahou ji udržují dodnes. V pátečním odpoledni byla po velké rekonstrukci opět otevřena a turisté si zde opravdu mákli.

Otevření po rekonstrukci bylo zahájeno slavnostním aktem, když mezi turisty přijala pozvání starostka města Martina Pospíšilová společně s místostarostou Ladislavem Toušem a radní zastupoval Václav Bajčík. Martina Pospíšilová v krátkém slově poděkovala za pozvání a zároveň vyzdvihla práci, která se na základně udělala. "Opravdu jste udělali kus práce a moc se vám to povedlo. Je tady útulně a hlavně je vidět, že finance jste investovali účelně správně. Jak interiér, tak exteriér to dokazují," konstatovala starostka. Po krátkém úvodu předali společně s místostarostou turistům dar v podobě koše plných dobrot na cesty.

Za turisty promluvil Miroslav Svoboda, který vyzdvihl práci Dany Naskové, předsedkyně volarských turistů, a poděkoval vedení města, radním a zastupitelům za schválení finanční podpory ve výši dvaceti tisíc korun. "Bez ní by realizace, základny nebyla možná," dodal. Turisté ze své pokladny přispěli částkou přibližně dvacet pět tisíc a výsledek se dostavil.

Základna prokoukla, je zde společenská místnost, malá noclehárna, nové sociální zařízení a též sklad pro turistické značky. Značky, značení a značkaři - to jsou turisté nejen ve Volarech. A kdo jiný by měl ukázat toto místo i s turistickou značkou, než Miroslav Svoboda, jenž je nejstarším volarským značkařem. Který dodal: "Tato práce je velmi zajímavá a náročná, hlavně z jara, kdy je ještě mnoho míst podmáčených a trasy se musí na letní sezonu připravit.
My značíme na Šumavě a to je horský terén a taková šichta mezi Smrčinou a Plechým dá zabrat."

Popřejme Volarským turistům, ať jim základna slouží a aby jim to šlapalo.

Ladislav Beran