Z původního kostela, který byl menší, se zachovala spodní část věže o čtvercovém půdorysu. Ta je přistavěna na severní straně k jediné lodi tvaru obdélníku se zaoblenými rohy u kněžiště. V roce 1724 byla věž kvůli lepší slyšitelnosti zvonů zvýšena o necelých sedm metrů. Kostel několikrát vyhořel a procházel nutnou přestavbou. V roce 1756, byla k lodi kostela z jižní strany přistavěna Stožecká kaple stejného tvaru jako presbytář. Název pochází z německého názvu nedaleké obce Stožec (Tusset), neboť do této kaple byl přenesen obraz z lesní kaple Panny Marie pod Stožeckou skálou. Kaple, kterou nechal postavit volarský kovář Jakub Klauser, který zde podle pověsti zázračně vyléčil svůj zrak.

Další zajímavost vážící se ke Stožci je obraz Stožecké Madony s bílou růží v její pravé ruce. Obraz od Franze Veitse, má zajímavou historii a několikrát byl ukryt, či dokonce vyvěšován ve volarských lesích, aby se nakonec našel originál v jednom z volarských domů, který procházel rozsáhlou opravou. Po vyjmutí nálezu z obaleného papíru byl pro nálezce obrovským překvapením. Obraz byl sice hodně poničen, ale podle původního obrazu jej zrestaurovala prachatická výtvarnice Vladimíra Kunešová Fridrichová. Obraz byl vrácen do kostela svaté Kateřiny v roce 2013 při volarských Slavnostech dřeva. Pod lodí kostela vyprávěl o jeho historii Jaroslav Pulkrábek, ředitel KIC Volary, který k povídání tradičně přidal i fotografie.

Součástí programu byla i prohlídka věže kostela, kde provázel Volarský farář Římskokatolické farnosti Volary Karel Falář. Ten povyprávěl o historii věže, zvonů, o soumarském zvonění, a co vše se historicky dochovalo ve věži. V současnosti jsou pod věží kostela čtyři zvony. Zvon Marie je původní a další tři byly pořízeny v roce 1944 nesou jména Kateřina, Václav a Josef. Jak šel čas tak i zvony procházely smutnou historií a i ve Volarech byly zvony strženy a použité na výrobu zbraní. Zvony se do kostela vrátily. Poškozený zvon Kateřina byl později znovu odlit. Jeho vysvěcení a opětovné vrácení do věže se uskutečnilo roce 2010 a mají na tom zásluhu i Volarští, kteří přispěli ve veřejné sbírce.

Ladislav Beran