I ta je fotografická, ovšem tentokrát si děti neprohlížejí cizí fotky. Naopak se samy stávají jejich autory.

„Jedná se o již pátý ročník fotografické soutěže našich žáků. Ti si také spolu s odbornou porotou snímky hodnotí,“ informoval zástupce ředitele pro druhý stupeň Lumír Vozábal.

Pro letošní ročník vybrali organizátoři fotografické soutěže pro děti téma Věci kolem nás. „Nebude tam krajina, ani lidé, ale měly by tam být pouze věci, které děti zaujaly,“ dodal.

Fotografickou soutěž zvolili na škole také z důvodu dnes již větší dostupnosti digitálních fotoaparátů a jednoduššího zpracování snímků. „Vznikla vlastně náhodou před několika lety, když se tehdejší žákyně deváté třídy fotily při hodinách výtvarné výchovy a vzešly z toho docela povedené fotky. Řekli jsme si, že by bylo škoda toho zájmu dál nevyužít,“ vzpomíná Lumír Vozábal na začátky. Do prvního ročníku fotografické soutěže se tehdy sešlo sto dvacet fotografií. „Tenkrát jsme děti tématicky nesvazovali. Jedinou podmínkou bylo, že autory snímků musí být pouze děti. Neřešili jsme ani formát,“ doplnil. Ten je ale již daný. „Zvolili jsme velikost snímků 10x15 centimetrů, aby si fotky mohly děti nechat zhotovit třeba samy někde v automatu v obchodě. Zatím máme jen několik snímků, ale těšíme se na celkový výsledek,“ doplnil Lumír Vozábal.

Ani fotografická soutěž není pouhé samoúčelné zabíjení času. „I tady vycházíme z osnov. Při hodinách informatiky je domluveno, že bude zařazena práce s fotografií i pro nižší ročníky, protože přímo v osnovách je to jen pro žáky devátých tříd. V sedmých třídách se například pokoušejí žáci v rámci projektu Krajina za školou mapovat Volary podle starých fotografií a pořizovat srovnávací fotografie současného stavu,“ dodal ředitel školy Petr Horálek.

Deník/Miroslav Fuchs