Jedná se o výuku v rámci projektu Edison, o který základní škola zažádala a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jí zařadilo do programu Edison, který je organizován organizací AIESEC. Do Volar přijela šestice studentů z Jordánska, Číny, Gruizie, Kirgistánu, Turecka a Azerbajdžánu.

"Jsme za to velice rádi, naše škola si dává na výuce anglického jazyka záležet a naši žáci získávají prestižní ocenění z významných světových univerzit a loni někteří byli na výukovém pobytu přímo v Anglii. Bude to o výuce a zdokonalení starších žáků a u mladších, hlavně o seznámení se s angličtinou. Tam, kde bude potřeba jsou připraveni žáci devátých ročníků, kteří budou tlumočit," vysvětlil Petr Horálek, ředitel volarské základní školy.

Projekt má napomoci spojit mladé lidi odlišných kultur a národností. Cílem je seznámení se se zvyky, tradicemi a momentální politickou situací v jiných zemích světa. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

"Projekt probíhá tak, že na školu přijede šest zahraničních stážistů z různých zemí světa, kteří jeden týden působí ve výuce. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Tito stážisté nejen že anglicky prezentují ve třídách svou zemi základní informace, zajímavosti, sociální, ekonomická, politická a kulturní situace ale také vedou diskuse se studenty na různá zajímavá témata a hrají hry. Náplň v jednotlivých hodinách je přizpůsobena věku žáků," vysvětlila Jana Fistrová, zástupkyně ředitele ZŠ pro první stupeň.

Zahájení projektu se odehrálo v pondělí 25. září v tělocvičně, kde se se šesticí studentů setkali žáci a vedení školy. Cizí studenty představil ředitel základní školy Petr Horálek. Děti doprovodily představování spontánním potleskem a máváním vlaječek států zemí, odkud jejich lektoři pocházejí.Pěvecký sbor Ódu na radost, hymnu Evropské unie v českém jazyce a šlo se učit.

Šest stanovišť ve škole je vždy jeden stát, první den bylo představování vlastní země prezentací, kde volarští žáci dozvěděli o historii, kultuře, sportu, ale i obyvatelích, přírodě a dalších zajímavostí. A tak v Azerbajdžánu se dozvěděli jaké platidla mají a jaká je zde jejich historie, v Kyrgistánu o přírodě a zajímavé zemi, která bývala kdysi satelitem Sovětského svazu. V Jordánsku o zemi pro nás tolik neznámé získaly děti mnoho informací jak o společnosti, tak o armádě a slyšeli i jeho národní hymnu. O Turecku toho děti mnoho věděly, a taky si společně s lektorkou zatančili. Gruzie, země slunce i zimy a hlavně vysoké hory, ale i kultura a zvyky této země bývalého Sovětského svazu, která je zčásti Evropská a zčásti asijská a že její nejvyšší místo je hora Šchara vysoká přes 5000 metrů nad mořem. S Čínskou lektorkou si povídali o dlouhé a krásné historii a taky si žáci mohli napsat své jméno v Čínském jazyce, což bylo velmi zajímavé.

V dalších dnech na lektory čeká nejen výuka, ale budou přijati vedením města, na den státního svátku svatého Václava společně se školáky a volarskou veřejností se zúčastní slavnostního vysvěcení dvou lip před kostelem svaté Kateřiny.

Ladislav Beran