Pec v muzeu opět vydala své tajemství, když mistr Velké lože pecařské Augustin Sobotovič ji v pátek nahřál tak, aby v sobotu v pět hodin ráno mohl roztopit pec a o desáté mohl vyndavat krásně propečené houstičky, výborné česnekové placky a chléb. Vůně byla tak silná, že brzy po zahájení se scházelo pod střechou muzea hodně lidí, a ti všichni vychutnávali i nakupovali dobrůtky z pece. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička pod vedením knihovnic Městské knihovny Zajímavé voňavé dopoledne připravilo Kulturní informační centrum města v čele s Jaroslavem Pulkrábkem. Volarští a hlavně děti si pečení moc užili.

Něco o svatém Janu Nepomuckým.

Dne 20. března 1393 se brzo ráno sešel král Václav IV. s Janem z Jenštejna. Po krátké hádce nechal král zajmout čtyři muže z arcibiskupova doprovodu, Jana z Pomuka, Mikuláše Puchníka, míšeňského probošta Václava Knoblocha a laika arcibiskupského hofmistra Něpra z Roupova. Ti byli vyslýcháni na Pražském hradě, poté na Staroměstské radnici, kde byl posléze držen Něpr a ostatní byli přesunuti do staroměstské rychty, kde byli mučeni. Jan zemřel během tohoto mučení, ostatní byli propuštěni. Okolo deváté večer pak bylo jeho tělo svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Až do průzkumů tělesných pozůstatků antropologem Emanuelem Vlčkem se předpokládalo, že Jan zemřel utonutím, Vlček objevil poranění hlavy, která vznikla pravděpodobně při mučení a vedla ke smrti ještě před svržením do řeky. Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokem, kdy Jan patřil k nejvýznamnějším světcům rakouské monarchie. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Populární byl již od baroka v celé katolické Evropě, například v Polsku i v Belgii a Francii, díky Marii Leszczyńské také na francouzském královském dvoře. Sv. Jan Nepomucký získal díky jezuitským mistrům velký věhlas po celém světě, také v zemích Latinské Ameriky a v Asii. Je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních to kvůli způsobu své smrti. Jeho vyobrazení lze nalézt na mnoha místech v kostelech. Svatojánské sochy patří k typickým atributům české krajiny, především na mostech sv. Jan jako patron vod.

Ladislav Beran (zdroj internet).