Pořádalo ji KREBUL o.s. s předsedou Zdeňkem Krejsou a členy tohoto sdružení.
Konference se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Úvod obstarali hudební vložkou Michal Černý a Renata Kocábová, žáci volarské ZUŠ.


Po tomto vystoupení pozdravila v zastoupení Jiřího Zimoly účastníky konference Jitka Šálená z odboru kultury a památkové péče – odboru kultury Krajského úřadu Jihočeského kraje.  Ta vysoce ocenila práci Zdeňka a Jaroslavy Krejsových při pátrání po problematice holocaustu a pochodu smrti, která má ve Volarech své nezbytné místo.
Účastníky poté pozdravila starostka města Martina Pospíšilová, která předala Zdeňkovi Krejsovi a Jaroslavě Krejsové malý dar a společně s místostarostou Robertem Pročkou poděkovali oběma za to, co pro město dělají v tomto těžkém bádání. Oba potom dostali od Zdeňka Krejsy malou pozornost v podobě sborníku ke konferenci pochodu smrti.


První den byl věnován odborným výkladům od různých nadací z ČR a Slovenské republiky. Druhý den proběhla beseda s Dagmar Lieblovou, která poukázala na těžký život v koncentračních táborech, a Helgou Hoškovou – Weisovou, která na obrazech znázornila těžký život v Terezíně.  Tuto výstavu je možno vidět v městském úřadě Volary v době úředních hodin.
Celá konference skončila na pietním hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech položením květin k pomníku obětí a k jednomu, kde z nápisu Neznámé, se stalo identické jméno.


Díky dlouholetému úsilí a pátrání Zdeňka a Jaroslavy Krejsoých má hrob jméno. Po dlouhých 67. letech má tak Judita svou identitu, o to víc je obdivuhodné a krásné od obou, že mladé ženě našli její identitu, která se po hrůzném pochodu ztratila, a tak, byť daleko od domova, má ve Volarech své místo i s vlastním jménem. Oběma za tento skutek patří obrovské poděkování.
Pátá konference skončila úspěšně a ukázala, že ve volarském kalendáři má své pevné místo a jak se ukázalo, má místo i za hranicemi města i naší republiky a za to vše patří Zdeňku Krejsovi z KREBUL o.s. velké poděkování a obdiv za to, jak to dělají a jistě se v dalších konferencích dozvíme mnoho a mnoho informací o dané problematice.

Ladislav Beran