Děti přivítala vedoucí knihovny Ladislav Škrnová společně se svou kolegyní Marcelou Zvonkovou. Ladislava Škrnová na úvod dětem řekla, co je čeká a jak slavnostní akt proběhne a na závěr přečetla Slib čtenáře. A po té již přišla královna Knihoslava, aby mečem pasovala žáky prvních tříd I. A a I.B na čtenáře.

Děti byly natěšené a paní královnu přivítaly potleskem. Královna po té meč uchopila a prvňáčky, kteří před ní poklekli, a slovem slibuji, ztvrdili slib čtenáře, královna je mečem na obě ramena poklepala a tak je pasovala na čtenáře. Následovala šerpa s textem Už jsem čtenář, zajímavá knížka a průkaz čtenáře od dam knihovnic. Byl to pěkný a zajímavý akt a v Obřadní síni města dostal zajímavý rozměr. Knihovnicím za pěkný program a třídním učitelkám Kateřině Jandejskové I. A a Ivě Harvalíkové I. B poděkovala zástupkyně ředitele ZŠ Volary pro I stupeň Jana Fistrová za velmi dobrou práci a za to, jak se v knihovně všichni zdokonalovali.

Ladislav Beran