Právě ředitel volarské ZUŠ, umělec a zároveň předseda Akademie jihočeských výtvarní a učitel výtvarného oboru v ZUŠce výstavu svých dvanácti studentů zahájil. „Díla jsou výrazem abstrakce, která prochází většinou děl. Jde o prolínání, barev světla a zejména prostorového vidění,“ uvedl. Ladislav Beran, který pro Prachatický deník vernisáž zdokumentoval, uvedl, že na jednotlivých vystavovaných dílech je vidět, že žáci svého pana učitele velmi dobře pochopili a obrazy jdou v jeho duchu. „Je zajímavé pozorovat současné moderní abstraktní malby, které je dotvářeno pěknou krajinkou, nebo velice hezkými květy,“ popsal s tím, že výstava rozhodně stojí za návštěvu.

Čapí rodinka ve Václavské ulici v Netolicích.
Čáp kroužkovaný v Mexiku na Prachaticku je z Afriky doma. Hnízdí v Petrově Dvoře

Název Živé obrazy následně vysvětlila Kateřina Pavlíková, vyučující ZUŠ ve Volarech saxofon. „Jde o to, že hudba a malba a v podstatě jakékoliv umění propojené. Naše čtyři slečny saxofonistky a s nimi mladý trumpetista, předvedou, jaké to je,“ uvedla. Pak už hudebníci před prvním obrazem vyzdvihli výškou i zvukem výraz abstraktního díla a jeho pojetí. „Podobné a krásné to bylo u krajinky se zajímavým motivem, souznění tónů hudby s daným tématem bylo úchvatné,“ ujistil Ladislav Beran s tím, že vystoupení Saxwork Ladies ocenili přítomní návštěvníci, kteří přišli v hojném počtu, dlouhým potleskem.

Zdroj: Ladislav Beran

Výstava ve volarské Městské galerii, která je součástí infocentra, se koná ve dnech celorepublikové ZUŠ Open. Ta zdůrazňuje český fenomén výuky dětí v Základních uměleckých školách ve všech možných oborech umění.