„Celkem máme šest set čtyřicet metrů nově zrekonstruovaných komunikací v ulicích Příčná a Česká,“ upřesnil volarský místostarosta Robert Pročka.

Volarská radnice zaplatila za opravy téměř dvanáct milionů korun. „Přes devadesát procent financí ale získáme prostřednictvím fondů Evropské unie, zbytek musíme dát z našeho rozpočtu,“ upřesnil místostarosta.

Nový chodník město nechalo vybudovat před místní lékárnou na náměstí. Ten byl totiž v havarijním stavu a oprava už byla nutná. Náklady na jeho opravu radnici vyšly na dvě stě padesát tisíc korun.