Vše začalo nástupem před hasičskou zbrojnicí, kde volarským předali stuhu na prapor kolegové z Mičovic a poté se šlo na místní hřbitov. Zde, v kapli svatého Floriána, proběhl slavnostní akt, kde Volarští společně s kolegy z Mičovic, Lenory a Zbytin uctili patrona hasičů. „Svatý Florian je považován za patrona mnoha profesí co mají mají s ohněm. V historii je většinou představován obvykle v uniformě římského důstojníka s nádobou na hašení. Jeho kult je značně rozšířen i v našich končinách, a proto na mnoha hasičských zbrojnicích, či místech, kde se hasiči scházejí, nechybí soška tohoto patrona," řekl ve svém slově Josef Riederer, starosta volarských dobrovolných hasičů. V krátkém slově vyzdvihla činnost volarských dobrovolných hasičů také starostka Volar Martina Pospíšilová. V úvodu poděkovala sboru za jejich velký přínos pro město a za jejich každodenní práci, za údržbu techniky a výchovu mladé generace a popřála hasičům hodně štěstí. Několika slovy hasičům poděkoval za jejich váženou a těžkou práci i farář Jan Mikeš. Dobrovolným hasičům pak k zábavě a posezení zahrála Netolická pětka.

LADISLAV BERAN