Prořezání provedli volarští dobrovolní hasiči na žádost odboru investic, správy majetku a životního prostředí. Hasiči prořezali nebezpečné větve, které by mohly být ohrožující životu, a zdraví z plošiny a visutého žebříku. Tím nebezpečné větve odstranili a lidé, kteří v těchto dnech navštěvují volarský hřbitov se mohou cítit bezpečně.

Ladislav Beran