Sešli se od posledního řádného jednání zastupitelé k pracovní schůzce k tématu hotelu Bobík a s jakým výsledkem?

Tak jak bylo navrženo a dohodnuto na řádném jednání zastupitelstva, zůstává hotel Bobík i nadále hotelem. Na základě toho bylo svoláno pracovní jednání zastupitelů, abychom věděli, jak pokračovat a jak celou opravu financovat. Proto se už projednávaly konkrétní věci, jako zachování hotelu bez pronájmu, ale s vytvořením městské společnosti s ručením omezeným.

O tom uvažovali už zastupitelé při řádném jednání. Dospělo se dál, tedy, zda pustit do provozování hotelu městskou společností případně i soukromého investora?
O tom se diskutovalo v tom smyslu, zda by mělo být město jediným vlastníkem eseróčka, nebo zda do něho pustíme další osobu s jistým podílem, kdy jsme byli ochotni nabídnout padesátiprocentní podíl, nemovitost by byla v majetku města a eseróčko včetně vybavení a provozu by se dělilo napůl. Nakonec bylo dohodnuto, že pokud městská společnost, tak ve stoprocentním vlastnictví města. Na jednání zastupitelů v pondělí 25. června budeme diskutovat mimo jiného také o výši finančních prostředků, které město vloží do nemovitosti tak, abychom mohli začít hotel provozovat.

Už je dohodnuto, kdy se tak stane, tedy kdy začne hotel opět fungovat?
Mohu potvrdit, že na pracovní schůzce jsme se shodli na tom, že nejlepší bude hotel otevřít až po celkové rekonstrukci, ne tedy po dokončení jednotlivých etap, jak jsme původně zvažovali. Asi bychom před našimi obyvateli a návštěvníky města tento postup těžko obhajovali a vysvětlovali jim, že další část otevřeme za rok, další až pak někdy. Myslím si, že když má město ve vlastnictví hotel, mělo by ho nabídnout kompletně se všemi plánovanými službami.

V návaznosti na vydražení nemovitosti a jejího získání do vlastnictví bylo rozhodnuto investovat milion korun do nejnutnějších oprav, jako byla výměna poškozených oken, oprava střechy a další drobnější práce. Co bude následovat?
Celá nemovitost je vyklizená od nepotřebného a teď se tam střídají jednotlivé firmy od topenářů po gastronomická vybavení, od kterých dostáváme různé nabídky. Není to jen o tom, že by jen za námi jezdili zástupci firem, ale spolu s místostarostou se snažíme jezdit na různé konference, navštívit podobná hotelová zařízení a získat co nejvíc zkušeností a podkladů pro další rozhodování. Je jasné, že chceme hotel na určité úrovni se standardními službami tak, aby svým pojetím a vybavením lákal návštěvníky.

Co si pod tím máme představit?
Naším záměrem je, aby hotel nejen svým vybavením a celkovým prostředím, ale také gastronomií nabízel a prezentoval Volary a celý region region.

Takže uvažovaná koncepce míří k regionálním produktům a zdrojům?
Byli bychom rádi, kdyby se nám to povedlo. Dnes už to není jen o nabízení běžeckých tras v zimě a cyklotras v létě, to má v nabídce na Šumavě každý. Proto hledáme něco, čím návštěvníky zaujmeme s co největším možným zapojením možností přímo ve městě. Chceme do nabídky zapojit Správu sportovních zařízení, kde je plavecký bazén, tenisové kurty, uvažujeme i o minigolfu. Chceme se vrátit i k historii Volar, kdy bylo město známé svým pivem, a proto hodláme využít této zaniklé tradice a oživit ji přímo v hotelu.

Znamená to, že by se mělo ve Volarech opět vařit pivo?
Tak o tom uvažujeme a nabízí se možnost vybudovat v prostoru Formanky vlastní menší varnu piva, která by nejen zpříjemnila prostor, ale doplnila by nabídku regionálních produktů.

Hotel Bobík ale není jen to, co je vidět zvenčí. Poměrně rozsáhlé zázemí se nachází v suterénu celého objektu. I v tomto případě máte jasno o využití?
Podobně jako s pivem jsou Volary historicky spjaty s obchodem se solí, takže je více než zřejmé, že chceme využít v nabídce služeb v hotelovém suterénu i poptávky po vyhledávané relaxaci v solné jeskyni. Určitě je to služba, kterou by nevyužívali jen hoteloví hosté, ale rozhodně by si do ní našli cestu i místní, kteří za podobnou nabídkou dojíždějí do jiných měst. Je pravdou, že celý hotel je podsklepený a tyto prostory byly využívány jen jako sklady, což je škoda a zbytečný luxus, který si nemůžeme dovolit. Proto zvažujeme umístění do těchto prostor také menších saun. Ty by na rozdíl od solné jeskyně měly sloužit spíše jen pro hotelové hosty, protože jinak jsou sauny k dispozici místním v plaveckém bazénu a ve fitness centru ve městě. Nabízí se i možnost vířivky a menšího fitness centra pro zpříjemnění pobytu návštěvníkům Volar. Celkově by tedy suterén hotelu měl nabízet jakési relaxační centrum.

Vraťme se ještě k záměru vytvořit pro provozování hotelu eseróčko. Není možné jen přiřadit tyto služby pod již existující městské společnosti?
Městská eseróčka máme v tuto chvíli tři, ale ani jedno svým charakterem, pro který byly založeny, neodpovídá provozu hotelu. Ani sesazovna dýh, energetické služby města nebo městské lesy se nemohou zabývat provozem hotelu se vším všudy, to prostě není možné. Proto bude potřeba založit čtvrtou městskou společnost. Doufám, že se nám podaří sehnat správného odborníka, jako je tomu u zmíněných třech společností, správného odborníka na danou oblast.

Když jste to zmínila, bude moci jednatel nové společnosti připravovat nový hotel včetně koncepce a vybavení?
O tom jsme také hodně diskutovali, ale rozhodli jsme, že šéf nové společnosti nebude zařizovat hotel. Mohlo by se stát, že na první pokus nevybereme toho pravého a jeho nástupce by pak nemusel souhlasit s jeho představou. Proto to bude město, kdo hotel zařídí a vybaví a kdo předá správu zařízení jednateli a nové společnosti města. Shodli jsme se na tom, že taková cesta bude nejschůdnější i v dalších letech, pokud by došlo k obměně ve vedení nové společnosti.

Jinými slovy řečeno, tím, že spolu s místostarostou získáváte v této oblasti zkušenosti, bude největší díl odpovědnosti na výběru a stylu na vedení města?
Asi bychom jen těžko v patnácti lidech v zastupitelstvu dávali dohromady, že se má koupit právě tohle a podobné záležitosti, nebo po všech zastupitelích chtěli, aby s námi objížděli konference a hotely a zjišťovali, kde a co jak dělají a pak to všichni dávali dohromady. Proto jsme se dohodli, že vedení města předloží zastupitelům návrhy, představíme jim koncepci a možnosti a na základě jejich rozhodnutí se pak hotel vybaví a připraví tak, abychom ho mohli otevřít na příští letní sezonu.

Bylo jasné, že letošní sezonu nemůžete stihnout, ale tak trochu se uvažovalo o možnosti začít s provozem už v letošní zimní sezoně. Takže nakonec to bude až za rok?
Musíme být nejen architekti, ale především ekonomové. Zahájit sezonu neznamená jen vzít klíč, přestřihnout pásku a slavnostně zahájit provoz hotelu. Zahájení sezony, ať už zimní nebo letní, musí předcházet masivní propagace. Pokud nejprve založíme eseróčko bez předchozí propagace hotelu tak, aby o něm veřejnost věděla dostatečně dopředu, pak se může stát, že eseróčko bude platit personál a hotel bude bez hostů. Proto říkám, že bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo zahájit provoz na letní sezonu 2013. Tím neříkám, že to musí být hned v květnu, ale určitě bychom chtěli, abychom už při Slavnostech dřeva 2013 mohli hotel a jeho zařízení využívat jak hosté, tak návštěvníci slavností a hotel se stal součástí naší největší kulturní akce.

O letní sezoně se ale rozhoduje už v zimě, nebo ještě lépe na podzim. Počítáte s propagací na veletrzích cestovního ruchu, které se konají na začátku roku?
Budeme se snažit, abychom měli do té doby takové propagační materiály, které by do Volar přitáhly nové návštěvníky. Připravujeme informace na různé webové stránky s tím, že připravujeme hotel Bobík ke znovuotevření a k provozu, co připravujeme pro jeho návštěvníky.

Dispoziční řešení hotelu asi mnoho větších úprav nenabízí. Jaká by měla být po znovuotevření jeho kapacita?
Hotel má devatenáct dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Navíc je tu jeden byt, který bychom chtěli zachovat buď pro vedení hotelu, nebo k ubytování personálu. V každém pokoji bude možnost přistýlky, takže chceme vytvořit takové podmínky, aby kapacitně hotel nabízel ubytování pro autobusový zájezd. Pokud se týká stravovacího provozu, restaurace by měla být v nekuřáckém režimu, Formanka by fungovala jako pivnice s ukázkou vaření piva. Uvažujeme o možnosti obnovení a zachování bufetu, což je ta nabídka ve stravování, která ve Volarech v současné chvíli chybí. Do detailu zatím není rozhodnuto o využití a podobě některých větších místností, jako je bývalá klubovna nebo vinárna.

Zastupitelé se před časem zabývali také studií rekonstrukce náměstí, jehož součástí je i hotel Bobík. Je v tomto případě počítáno také s venkovním posezením v podobě terasy spojené s restaurací, které veřejnost hojně využívá?
Ačkoliv máme v tuto chvíli rekonstrukci náměstí jen na papíře, věřím, že se alespoň část podaří do dvou let zrealizovat. A předzahrádka, kterou si hotel Bobík určitě zaslouží, to nebude nijak narušovat, spíše naopak. Před celým hotelem z čelní strany by měla vyrůst předzahrádka s přístupem z restaurace.

Bude možné, aby hotel využívali jako menší zázemí účinkující již při letošních slavnostech dřeva?
Na to teď neumím odpovědět. I když by to bylo z mnoha důvodů výhodné, dispozičně je přízemí hotelu řešeno tak, že není možné zamezit přístupu do všech prostor. Každopádně by to bylo vhodné minimálně z důvodů zajištění sociálního zařízení pro účinkující, ale v té době už může probíhat rekonstrukce, což by byl problém z hlediska bezpečnosti.

Co je tedy z hlediska prací aktuální?
V nejbližších dnes se začne s výměnou radiátorů a budou se opravovat další rozvody. Byly bychom rádi, kdyby se mohly na opravách, protože se bude jednat vlastně výhradně o opravy, podílet místní firmy, což je vždy výhodné i z hlediska zaměstnanosti, ale jsme vázáni zákonem a bude záležet, zda uspějí ve výběrových řízeních.

O penězích sice rozhodne zastupitelstvo možná již příští týden v pondělí. Lze ale už teď říci, kolik budete muset do přípravy objektu na hotelový provoz investovat peněz a zda bude potřeba si na to vzít úvěr?
V tomto případě jsme v jakémsi uzavřeném kruhu. Je známo, že od roku 2010 máme v plánu zateplení a výměnu oken v základní škole a rekonstrukci sběrného dvora. Jenomže zatím stále nemáme potvrzeno, že nám na tyto akce Státní fond životního prostředí poskytne již schválenou dotaci. Jedná se přitom o investice v celkové výši zhruba dvacet sedm milionů korun. Je nezbytně nutné, abychom obě akce udělali, takže zastupitelstvo bude stát před rozhodnutím, zda si vzít úvěr na opravu a vybavení hotelu Bobík, nebo se účelově zaúvěrovat na školu a sběrný dvůr s tím, že máme schválenu dotaci. Podle našich zjištění by bylo nejvhodnější vzít si úvěr na dotační akce a hotel Bobík bychom pak financovali z vlastních prostředků. To ale budeme muset rozhodnout v zastupitelstvu.

Nicméně jste se tak trochu vyhnula z konkrétních čísel, takže ještě jednou, kolik by měla oprava a vybavení hotelu stát?
Už při pracovní schůzce jsme se rámcově dohadovali o výši investice a dovolím si říci sumu deset milionů korun a věřte mi, že budu ráda, když se podaří za tuto částku hotel skutečně rozjet. Možná tyto peníze budou někomu připadat jako příliš velká investice, ale podle toho, co jsem zatím měla možnost vidět v jiných hotelích, je to opravdu nezbytné. Pokud tedy chceme hotel spustit na takové úrovni, aby se k nám klientela zase vracela, musíme peníze prostě investovat. Je jasné, že provoz hotelu je běh na dlouhou trať, ale jsem přesvědčená, že je to dobrá investice, která se městu vrátí.