„Na programu máme i privatizaci bytového fondu města,“ upřesnila starostka Volar Martina Pospíšilová. Od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu zastupitelé projednají i žádost o prominutí poplatku z prodlení a uznání dluhu a návrh dohody o jeho splácení. Zastupitelé se zároveň na veřejném zasedání seznámí i s informacemi o činnosti rady města mezi svými jednotlivými zasedáními a zápisem z jednání finančního výboru.