V průběhu přípravy pečení chleba obsadily zadní trakt muzea děti, aby zhlédly první pohádku divadla Mrak O Palečkovi. Pohádka se líbila a velký potlesk patřil oběma umělcům. Po pohádce se otevřela pec po druhé a voňavý kvásek volarského bochníku muzejního provoněl až na náměstí.

Velký zájem domácích i příchozích byl o pecen chleba z pece. Dámy a pánové Velké Lože pecařské byly spokojeni, že se to povedlo a velký zájem je o tom přesvědčil, neboť po bochnících se jen zaprášilo. Během dopoledne proběhla tvořivá dílna, kterou připravily knihovnice Ladislava a Marcela a dětem se moc líbila. Každý si mohl něco odnést a dopoledne se vydařilo. Na odpoledne napekli mistři pekaři tvarohové koláče a končilo se druhou pohádkou O ševci Kubovi a jeho ženě. Předposlední srpnová sobota se vydařila po všech stránkách a poděkování patří zaměstnancům KIC Volary, knihovnicím, Velké loži pecařské a hercům divadélka Mrak.

Ladislav Beran