Ty přivítala a provedla Vladimíra Laschová pedagožka volného času. Děti si prošly budovu i jednotlivé klubovny. Zahrály si různé hry a tvořily v dílnách. Nejvíce se zdržely u náramného modelu železnice, které dominují volarské domy, ale i známé evropské stavby. Součástí byla výstava fotografií Matyáše Madara, žáka základní školy ve Volarech, s názvem Kaplický potok.

Odpoledne patřilo veřejnosti. To byla otevřena výstava Celoživotní práce Josefa Čady, který vedl ve Volarech mladé modeláře a mnozí z nich zůstali u svého koníčka dodnes a hlavně bylo to mnoho a mnoho generací. Na zahájení výstavy přijala pozvání dcera Hana Tesařová s manželem Janem. Při posezení u kávy a čaje všichni zavzpomínali na pana Josefa, který byl vynikajícím člověkem vychovatelem, turistou a modelářem. Paní Hana dovezla i zápisník, který si tatínek vedl a vystavena je fotografie jeho prvního modelu. Bylo to letadlo, které Josef Čada postavil v deseti letech a psal se psal rok 1929.

Paní Hana vzpomínala na tatínka, jak s ním jezdila na výlety a hlavně značit, protože byl také značkařem Českého klubu turistů. "Byly to vždy nádherné výlety a mamka nás čekala a potom hubovala na to, jak vypadáme." vzpomněla s úsměvem. Dlouholetý spolupracovník pana Čady pan Kadlec přidal: "S Pepíčkem to byla parádní spolupráce, on lepil modely, já dělal elektriku a tiskového mluvčího, neboť on výřečný nebyl a vždy říkal, máš to na starost, já raději lepím, než mluvím, a vždy to nám to klapalo."

Josef Čada odkázal volarskému Domu dětí a mládeže sto padesát modelů letadel, které nyní budou ve stálé expozici v prosklené vitríně, kterou zhotovil volarský truhlář a instalaci letadel provedl pan Kadlec. Vystavené modely jsou v jedné z kluboven a bude možné je vidět vždy v domě otevření DDM.

Ladislav Beran, Volary