Zahájení v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské patřilo P. faráři Římskokatolické farnosti Karlovi Falářovi, který společně s uměleckou vedoucí a pedagogickou pracovnicí základní umělecké školy Kateřinou Pavlíkovou zažehli společně první svíci na adventním věnci. Žáci ZUŠ předvedli krásné pásmo k adventu, které bylo naplněno hudbou a mluveným slovem, které připomínalo význam Adventu.

Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání. Začíná doba duchovní i světské přípravy na Vánoce. Latinské slovo „advent“ znamená příchod. A tak volarským kostelem vládla pověstná pohoda a krásná předvánoční atmosféra. Tu vytvořili nejmenší umělci melodiemi Vánoc, koledami a sborovým zpěvem. Koncert byl moc pěkný a dětem se dostalo velkého potlesku. Po koncertu družina andělů společně s panem farářem Karlem Falářem vyšli na náměstí, aby zde bylo požehnáno adventní svíci a Vánočnímu stromu. Za doprovodu zvonění andělů, ale i veřejnosti, která si měla na tento den donést zvoneček, jako symbol těchto krásných dnů se došlo k vánočnímu stromu a betlému na náměstí.

Místostarostka Jana Bártová a zastupitel Roman Kozák společně s panem farářem přivítali Volaráky a popřáli všem krásné Vánoce. Po slavnostním aktu se rozsvítil Vánoční strom, stejně jako malým dětem, které jásaly a začaly hledat dárky, jenže na ty si musejí ještě pár týdnů počkat. Děti mohly andílkům předat svá přání pro Ježíška, ten v České krajině v době adventu pobývá na Božím Daru, a tak tam nejtajnější přání poputují.

K setkání patří nejen popovídání jen tak po přátelsku, ke kterému nechyběla vůně dobrého moku, či cukroví a ty se nesly i prvním adventním večerem mezi kapkami deště.

Ladislav Beran