Volarské knihovnice Ladislava Škrnová a Marcela Zvonková připravily například Amnestii pro čtenáře dlužníky, kteří mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou. Pokračoval také projekt Zvířátka kolem nás pod heslem Včelka Mája čte dětem. To se v knihovně vystřídaly děti mateřských škol jak z Revoluční ulice, tak, ze Sídliště Míru a jako první si nejen přečetly o žabce, neboť ta byla tématem a další budou následovat prakticky celý školní rok.

Týden knihoven prakticky startuje školní rok v knihovně, nejen týdnem knihoven, ale po celý školní rok a například odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která jim bude předána v červnu, při slavnostním pasováni na čtenáře.

Ladislav Beran