Ve společenské místnosti hotelu Bobík bylo nabito. Cestování uvedla Ladislava Škrnová a představila pro Volarské známou cestovatelku a milovnici čokolády Jordis, kterou do Volar pravidelně vozí. Na úvod cestování po Mongolsku s Marcelou Krčálovou připomněla, že na závěr je připraven prodej uvedené čokolády. Jako první Mongolsko a život vedle velkého Čingischána popsal cestovatel Marco Polo, který zde strávil několik let. Marcela Krčálová v zemi strávila společně s ex švagrem několik dní a viděla mnoho z toho, co Marco Polo popisoval. Mongolsko zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR) a její měnou je tigrik. Oblíbený nápoj pak vodka.

Vzhledem ke svým pouze 2,7 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění. ,,Letecky do Ulánbátaru, hlavního města země, a odtud mnoho kilometrů po velké zemi, kde jsem zjistila, co je pojem široko daleko. V Austrálii jiné, u nás úplně něco jiného a v Mongolsku nedohledno a úplně jinak," uvedla Mongolsko průvodkyně.

Jurty, kašmírské kozy, yaci, ovce, velbloudi a koně Převalského. Právě koně Převalského nás s Mongolskem hodně spojují, neboť v pražské zoologické zahradě se na ně specializují a již několik let je posílají zpět do své země a skutečnost ukazuje, že se jim daří. Což dokazoval i certifikát tohoto koně v jedné z jurt, kde je i poděkování za chov. Denně dávka na 350 kilometrů a někdy i defektem, který byl nejčastěji proražená pneumatika od kamenů. Poušť Gobi, kde je velký teplotní rozdíl, zažili písečnou bouři a vyjeli na Altaj nejvyšší hory v okolí cca do 2000 metrů nad mořem. Velmi zajímavá místa jsou kempinky a život v jurtách. Velmi inspirativní je pro místní místo zvané Penis Stone, kam se ženy jezdí na svaté místo modlit k plodnosti a prosit, aby muži nechlastali i to je, Mongolsko dodala průvodkyně nejen na jejich cestách, ale i paní Marcela.

Mongolsko, to je buddhismus, Nomádi, Chrámy, mnohé zbořené v době komunismu a stalinismu, mnohé dochovaly a mnohé krásně restaurované. Budha, zde opět našel své postavení, ale největší úcty zde stále má velký Kublajchán a Čingischán, který zemi rozvinul téměř Ve 13. století bylo území dnešního Mongolska centrem Mongolské říše založené a stala se největší říší všech dob. (Roku 1241 táhla mongolská vojska Moravou a vyplenila klášter Hradisko.) Po více než sto letech se Mongolská říše rozpadla a země se vrátila do stavu vnitřních sporů a potyček.

Výlety do kraje slunce a jeho nádherných západů, mrazivá místa, neuvěřitelné přírodní scenérie a moderní Ulanbátar i to je současné Mongolsko, které se muselo líbit všem, neboť Marcela Krčálová z Trutnova vyprávěla tak, že mnozí se zapojili do diskuse v průběhu vyprávění a jako bychom to jeli spolu s ní.

Ladislav Beran