„Vykopy budou prozatím zabezpečeny drtí. Koncem září se vše zaasfaltováním plně dokončí. Získali jsme dotaci ve výši šest set osmnáct tisíc korun. Z vlastních zdrojů do rekonstrukce ještě vložíme dvě stě třicet dva tisíc korun. Padesát let starý vodovod konečně zmizí. Nyní povede pouze přes obecní pozemky a každý bude mít svojí vlastní přípojku,“ uvedl starosta obce Jan Rohlík.

Deník/Lukáš Vlk