Zamrznutí způsobují zejména otevřená nebo netěsnící okénka ve sklepích a suterénech. Vodoměr je možné obložit polystyrénovými deskami či jinými izolačními materiály. Téměř polovina všech poruch je totiž z důvodu nedostatečného zakrytí vodoměru před mrazem.
Nevhodné jsou přitom materiály, které by mohly navlhnout. Ochránit je třeba také potrubí vystavené mrazu. „Zásadně nedoporučujeme snažit se potrubí či vodoměr rozehřát otevřeným ohněm, vodoměr je mrazem natolik poškozen a při užití ohně dojde k popálení plastových částí, takže řešením je stejně jedině výměna,“ vysvětlila Renata Kollarczyková z VaKu.
Vodoměry jsou citlivé na teploty již mírně pod 0°C, kdy mohou praskat sklíčka, v horším případě může dojít k úniku vody přes vodoměr.
V případě, že někdo zjistí zamrznutí vodoměru, je nutné co nejrychleji kontaktovat bezplatné linky vodohospodářů. I přesto, že vodoměry jsou v majetku vlastníka vodovodního řadu, výměnu uhradí odběratel.