„Firma, která ji dělala, už rekonstrukci dokončila,“ potvrdil starosta Vacova Miroslav Roučka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemu byly v hodnotě šesti set tisíc korun. „Naše spoluúčast byla třicetiprocentní, získali jsme totiž sedmdesátiprocentní dotaci,“ dodal starosta.