„Někdy však v těchto případech dochází k mnohem vyšší spotřebě vody, než jakou stanovuje smlouva. Na kontrolu odběratelů platících paušálem se letos proto zaměřili pracovníci Vodovodů a kanalizací jižní Čechy,“ upozornila Renáta Kollarczyková.

Paušální platby se stanovují v některých malých obcích v případech, kde vodohospodář ví, že v domácnosti bydlí pouze malý počet osob nebo v případě sezonně využívaných chat a chalup. Zákon v těchto případech počítá s průměrnou roční spotřebou na osobu 46 m³, případně poměrem k sezonnímu období.

„Množí se nám však případy, kdy si lidé opatří zahradní bazény, které napouštějí z vodovodního řadu a jejich spotřeba pak vysoko převýší smlouvou určenou průměrnou spotřebu za konkrétní částku. Nebo dojde k nastěhování více osob do domácnosti než kolik je přihlášeno, či k obývání nemovitosti, která původně nebyla obyvatelná. Jestliže zjistíme nápadně vysoký odběr vody neodpovídající vodě fakturované, kontrolujeme tyto domácnosti a případně změníme smlouvu a po dohodě s obcí osadíme domácnost novým vodoměrem a odběrateli vypočítáme tabulkovou hodnotu ztrátové vody za uvedené období,“ vysvětluje Ladislav Kos, ředitel prodeje VaK JČ.

Během letošního roku tak VaK JČ změnil smluvní podmínky zhruba u deseti odběratelů. „Jednalo se o odběratele, kde se zvýšil odběr vody a přitom měli paušální smlouvy. Platby uvedené ve smlouvách pak nepokrývaly skutečné náklady,“ vysvětlila Renáta Kollarczyková.
Z praxe pak uvedla příklad, kdy byla smlouva uzavřena na neobývané hospodářské stavení, do něhož se ale nastěhovala rodina. Ta smlouvu nezměnila, ale paušál rozhodně nepokrýval skutečné náklady. „Na zvýšený odběr vody ale není složité přijít,“ upozornila.