Areál v majetku města má na dvacetileté období pronajat SKI klub Šumava. Ten ale nyní přišel se žádostí, zda by si areál pod svou správu nevzalo město, potažmo jím zřízená organizace STARZ. Podle slov starosty Bohumila Petráška je důvod pro takový návrh ze strany SKI klubu jednoduchý. „Obrazně řečeno údržba a provoz areálu přerostl SKI klubu přes hlavu, proto požádali jeho zástupci město, abychom jim s tím pomohli. Je to náročné jak personálně, tak finančně," uvedl starosta Petrášek. Podle něho by byl takový krok logický. „O sportoviště ve městě se stará STARZ a je tedy pochopitelné, aby se i o Vodník starala organizace za tím účelem zřízená," dodal.

Přestože zastupitel Pavel Dvořák navrhl, aby zastupitelé schválili převod areálu pod správu STARZu hned, neuspěl. Není zcela jasná celá řada právních aspektů takového kroku. „SKI klub byl v minulosti příjemcem dotací a my musíme nejprve zjistit, zda by převodem o dotační peníze nepřišel," upozornil starosta na možné úskalí, které by mohlo dobrou myšlenku prodražit SKI klubu i městu.

Nedostatek peněz je hlavní důvod, proč by měla správa sportovního areálu Vodník přejít pod městskou společnost STARZ. Dosavadní správce a jeden z hlavních uživatelů areálu SKI klub Šumava už nemá prostředky, aby údržbu poměrně rozsáhlého areálu táhl z vlastních, případně dotačních peněz.
Autokemp Vodník, kde se dnes nachází i osvětlená in-line dráha, zmodernizované sociální zařízení, pro potřeby zimních sportů i nové rozvody pro zasněžování včetně elektrické energie, přitom nevyužívá pouze SKI klub, ale i školy ve Vimperku a především veřejnost. Navíc majetkově patří městu Vimperk.
Možností převodu správy areálu na společnost STARZ se zabývali vimperští zastupitelé. Ti v závěru diskuse týkající se situace na všech sportovištích ve městě, pověřili starostu Bohumila Petráška přípravou všech podkladů, včetně rozboru právní situace, k možnému převodu na STARZ. „Je to proto, že SKI klub dostává na provoz určité dotace, obdržel i dotace na vybavení a my musíme najít řešení, aby nemusel případně klub dotace vracet a současně jsme si nezavřeli dveře pro využití dotací v budoucnu," zdůvodnil starosta Petrášek.

Vedení města přitom předpokládá, že se i členové SKI klubu nadále budou na provozu areálu podílet. Ačkoliv zastupitel Pavel Dvořák upozornil, že s převodem není důvod váhat a navrhl jej schválit na pondělním jednání, zastupitelé s tím nesouhlasili. Podle nich neměli dostatek informací týkající se právních aspektů takového kroku právě s odkazem na čerpané dotace. Chtějí se tím vyhnout situaci, kdy by převodem pod STARZ přišel SKI klub o dotace. Například na pořízení rolby čerpal SKI klub finanční podporu vázanou na dlouhodobý pronájem areálu. A SKI klub by mohl teoreticky přijít i o podporu z ministerstva školství, pokud by se provozovatelem areálu stal jiný subjekt. To vše jsou zatím  jen dohady. Proto chtějí zastupitelé znát rozbor po právní, technické i finanční stránce.
Zřejmě nejjasnější je v tuto chvíli poslední bod, tedy financování provozu. Pokud by areál převzala pod svou správu městská příspěvková organizace STARZ, museli by zastupitelé navýšit její roční rozpočet o přibližně šest set tisíc korun. Ve hře by pak byly i možné investice do další modernizace a zlepšení celého areálu. Ty počítají s nákupem nové rolby za téměř 4,5 milionu korun, vybudování dalšího zázemí pro rozšíření možností zasněžování a dalších drobnějších investic čítajících celkově i s rolbou téměř šest milionů korun.

„Doposud většinu nákladů hradil SKI klub Šumava, ale je třeba vidět i fakt, že od doby, kdy má klub Vodník v pronájmu, se celý areál kvalitativně dostal minimálně o úroveň výš," zdůraznila místostarostka Jaroslava Martanová s tím, že případný převod správy pod městskou organizaci nelze vnímat jako podporu jen jedinému sportovnímu klubu ve Vimperku. „Celý areál je volně přístupný a je využívaný celoročně veřejností jak z Vimperku, tak jeho návštěvníky, využívají jej školy ve městě a koná se tu řada závodů a dalších sportovních akcí. Město by se k tomu mělo postavit tak, že se jedná o velké sportovní zařízení města," dodala.