Vodáci, podnikatelé a starostové šumavských obcí jsou naopak rozhořčeni. Tábor zúčastněných nad novými pravidly pro splouvání vodních toků v NP Šumava je i nadále rozdělen na dvě poloviny. Jedni chtějí chránit přírodu a vzácnou perlorodku, druzí se bouří, že omezení jsou příliš přísná a horní tok Vltavy je tím prakticky trvale uzavřen. Nestranní přihlížející se ptají, kde je vlastně pravda? Jak to bývá pravidlem, bude zřejmě někde uprostřed, posoudit to však musí někdo jiný.

Více v tištěném vydání ve středu 14. května 2008.