Právě poslední dvě zmíněná ministerstva si dávají lidově řečeno načas. „Ministerstvo zemědělství zatím nevyhlásilo příslušný dotační program. Na ministerstvu pro místní rozvoj máme čtyři žádosti týkající se nápravy povodňových škod a chtěli bychom požádat dále na další čtyři komunikace. Od ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali přiděleno zhruba devadesát milionů korun na nápravu povodňových škod. Zčásti už na některé akce jsou hotova výběrová řízení na dodavatele, zčásti se připravují a měla by být v nejbližších dnech hotova. Pokud se týká dotací z ministerstva pro místní rozvoj, to jsou stoprocentní dotace, v případě ministerstva zemědělství zatím přesné podmínky nevíme, proto máme připraveny v rezervě peníze na případnou spoluúčast,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Petrášek. Podle jeho slov na nápravu povodňových škod nemůže Vimperk čerpat prostředky od ministerstva životního prostředí. To totiž poskytuje v tomto případě prostředky pouze na opravy čistíren odpadních vod. „Poškození na naší čistírně bylo hrazeno z pojistky, kterou provozovatel má uzavřenu,“ dodal Petrášek.
„V tuto chvíli vám nedám konkrétní odpověď. Vím, že máme několik programů na realizaci protipovodňových opatření, to jsou ale spíše koncepční věci. Ale v případě náhrady povodňových škod nemám aktuální informace,“ reagoval při nedávném setkání se starosty šumavských obcí ministr životního prostředí Jan Dusík na otázku, kdy se obce dočkají z jeho resortu povodňových peněz.
Také v Prachaticích napáchaly červnové přívalové deště rozsáhlé škody na majetku města. Jeho vedení již požádalo o dotace v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou a získalo finanční prostředky na opravu místní komunikace Kahov – Stádla a na opravu místních komunikací a protipovodňová opatření ve městě. „Náklady na opravu místní komunikace Kahov – Stádla včetně oprav a obnovení přilehlých příkopů, propustků a vtokových objektů v délce 2,7 kilometru činí téměř pět milionů korun,“ uvedl prachatický starosta Jan Bauer. Za zhotovitele stavby byla při výběrovém řízení vybrána firma Strabag.
Opravy se dotknou také komunikací a dalšího majetku přímo v Prachaticích. Ty by měly stát 1,6 milionu korun a týkají se parkovišť, chodníků, odvodnění komunikace ulice Primátorská, odstavnou plochu u česel v ulici Pod Lázněmi a další. Opravy by měla na základě výběrového řízení provádět firma BI STAV. „Odstranění povodňových škod je u obou akcí kryto stoprocentní státní dotací a realizace je plánována v závislosti na klimatických podmínkách do června letošního roku,“ dodal Bauer.