15.23 hodin:„Byli jsme zrovna na oslavě šedesátin, když nám v půl čtvrté ráno volali, že je všechno zaplavené, ať si jdeme vyvézt auto,“ vzpomněl na kritickou noc Jiří Ernst z Bohumilic.
Závist, tedy část obce, kde bydlí, byla totiž z celých Bohumilic nejvíce postižena. „Doma bylo po kolena vody, vzal jsem tedy klíče a odvezl vůz pryč z garáže. Pak jsme jen stáli a dívali se, jak řeka řádí,“ pokračoval Jiří Ernst, když ukazoval na garáž, která z části trčela ve vzduchoprázdnem nad novým korytem řeky.
„Po povodni v roce 2002 se při úpravě koryta udělala v těchto místech zatáčka, a to se ukázalo jako velká chyba. Takovouto vodu neudrží ani velké kameny a proud pak nadělá takovéhle škody. Budeme chtít, aby se zde řeka narovnala až pod most a vylila se až v lukách,“ poznamenal k následkům povodně starosta Bohumilic Jaroslav Nový.
Obec přišla o dvě komunikace vedoucí na fotbalové hřiště a ke koupališti. „Evakuovat jsme nikoho nemuseli, ale byli jsme domluvení, kdo by koho vzal případně pod střechu. Ještě v noci jsme všechny auta vyvezli mimo obec, aby zde nezůstala uvězněna,“ pokračoval Jaroslav Nový.
Starosta v pondělí s hasiči objížděl postižené domy, kde čistili studny. Naštěstí zde všichni mají jak vlastní, tak obecní zdroj pitné vody, a tak v tomto ohledu žádné potíže nehrozí. „Zatím vše zvládáme z vlastních zdrojů. Až spočítáme škody, pak uvidíme o jakou dotaci budeme žádat,“ dodal k povodním bohumilický starosta Nový.

14.40 hodin: Až do odvolání bude na silnici z Vimperka na Čkyni provoz řídit semafor. „A to hned na dvou místech. Volyňka tu totiž podemlela silnici, a tak v blízkosti křižovatky na Výškovice jsou na dvou místech semafory a provoz sloučen do jednoho jízdního pruhu. Tato situace potrvá až do odvolání, tedy do úplného odstranění následků vody,“ informoval včera prachatický dopravní inženýr Václav Kalous.

14.10 hodin: Hladina Netolického potoka už začala klesat. "Stejně tak tomu je i na Kratochvíli, zde už nic nehrozí. Povodňový stupeň dosáhl hodnoty jedna. Co se týče škod, tak voda za poslední dny vzala povrch některých cest a škody se týkají také ulice Gregorovy. Je ale ještě předčasné odhadnout, na kolik korun se škody vyšplhají," sdělil starosta Netolic Oldřich Petrášek.

12.45 hodin: Co se týče zásobování vodou, tak na této situaci se nic nezměnilo. „Prachatice jsou ze sta procent zásobovány Římovskou přehradou. Čistírny odpadních vod ve Vlachově Březí, Husinci, Lenoře a Strunkovicích nad Blanicí jsou stále odstaveny. Prachatická čistírnadnes ráno obnovila provoz,“ informovala tisková mluvčí Vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje Renáta Kollarczyková.
Dodala, že škody zatím nelze odhadnout. „Čekáme na opadnutí vody, škody tak zatím nejsou vyčísleny, očekáváme ale, že ty největší budou na husinecké čističce,“ upřesnila Renáta Kollarczyková.

12.35 hodin:Dramatická situace se ale i nadále odehrává v okolí Volyňky a jejích přítoků. „Voda je zde jinde než v korytech. Jeden krizový bod je u Sudslavic, kde je manželský pár zcela odříznut. Snažíme se vše zabezpečit,“ popsal situaci vimperský starosta Pavel Dvořák.
Městská správa teprve škody vyčíslí. Jasné ale je, že voda vzala povrch z některých cest. „Zcela zničeny jsou cesty právě okolo Volyňky. Škody budou i na vodovodech a kanalizacích. Musím říci, že povodně v roce 2002 byly jen jakousi loužičkou,“ zhodnotil situaci Pavel Dvořák.

12.05 hodin: Klidnější jsou už také Čkynští. "Hladina vody klesla, včera už jsme měli k dispozici techniku. V předchozích dnech jsme museli evakuovat některé z obyvatel. Zatopených bylo celkem šestnáct rodinných domů, šestnáct řadovek a sedm bytovek. Škody, které voda napáchala, zatím ještě nejsou vyčíslitelné. Poškodila ale některé komunikace a škody se týkají také čističky odpadních vod," informoval starosta Čkyně Stanislav Chval.

11.37 hodin: Situace se trochu uklidnila v Podedvorech, hladina vody zde klesla z trojky na druhý povodňový stupeň. Nejvíce zde voda zasáhla Podedvorský mlýn a zdejší pilu. "V tuto chvíli odstraňujeme následky, které voda napáchala. O pomoc jsme požádali armádu, která na pile zasahovala už ze soboty na neděli. Nyní jsme se pustili do zpevňování břehů kolem mostu, aby voda nešla ven," vyjádřil se k současné situaci starosta obce Dvory Stanislav Vojta. Zmínil se, že na vyčíslení škod je ještě brzy, ale v těchto dnech voda částečně poškodila i nové komunikace.

"Voda zatopila zpevněnou plochu, kotelnu a také některé stroje. Nyní všechno uklízíme, nejdříve jsem měl k dispozici vlastní techniku, ale v tuto chvíli nám přišli na pomoc vojáci. Voda trochu klesla, tak teď už záleží na tom, jaké počasí bude následovat," popisuje situaci majitel podedvorské pily Jaroslav Kubašta.

11.00 hodin: Od včerejšího dne se situace v Husinci vůbec nezměnila. "Je to pořád stejné. V tuto chvíli obcházíme lidi, kteří potřebují pomoc, nabízíme jim také techniku. V této chvíli je ale zbytečné cokoli uklízet. Musíme počkat, až hladina vody opadne, pak můžeme začít s úklidem," informoval starosta Husince Robert Klesner se slovy, že evakuace obyvatel v neděli v noci nebyla nutná. "Stále ale platí opatření, že na zvuk sirény obyvatelé opustí své domovy a shromáždí se v evakuačním středisku, tedy v tělocvičně místní základní školy," upřesnil starosta. Voda zde vytopila několik domů a zcela zdevastovala místní hřiště, poškodila také komunikace. Celkové škody ještě nejsou vyčísleny, ale podle starosty se odhadují až na několik milionů korun.

10.35 hodin: Na dvou místech zůstávají hladiny řek na třetím povodňovém stupni, a to na Blanici na odtoku z Husince a v Podedvorském mlýně. Odtok na Husinecké přehradě je udržován na čtyřicet kubíků vody.

9.57 hodin: Přestože se v části města Prachatice prohnala až stoletá voda, nedošlo k žádným ztrátám na životech nebo zdraví lid a nebylo nutné zajišťovat evakuaci osob. Škody na obecním a soukromém majetku se odhadují v milionových částkách, teprve po opadnutí vody bude možné všechny škody monitorovat a spočítat. Škody na obecním majetku se budou týkat zejména komunikací, vodních toků, zničené je nově vybudované hřiště v ulici Primátorská. Vysoké budou náklady na čištění komunikací a koryt vodních toků, čištění kanalizace, odstraňování strhaných břehů a svahů u komunikací atd. Čistírna odpadních vod je z důvodu průtoku vody odstavena, stejně jako vodní zdroj Fefry. Prachatice jsou v současné době zásobovány vodou z Římova. Stále přetrvává vysoká hladina vody na přítoku Fefrovského potoka, která přináší problémy pod viaduktem na silnici III. třídy č. 143 směrem na Český Krumlov, která je stále z bezpečnostních důvodů uzavřena. Komunikace na Volary je průjezdná, v ulici Mlýnská je sice voda v korytě potoka, nicméně je poškozena komunikace a je zde zákaz vjezdu. Stále zasedá povodňová komise, která situaci monitoruje, vyhodnocuje, povolává na pomoc techniku k zajištění průtoku vody, čištění česlí, komunikací atd. V případě potřeby pomoci při řešení situace vyvolané povodní mohou občané kontaktovat městskou policii na bezplatné lince 156, která informace předá povodňové komisi.

V současné době je vyhlášena sbírka Českého červeného kříže. Na pracovišti v Prachaticích, v ulici Zlatá stezka 145 je možné v době od 8,00 do 16,00 hodin odevzdat vše kromě ošacení, od 16,00 hodin je možné pracovníky kontaktovat na telefonu 388 312 313 a 602 144 264 nebo na prachatice@cervenykriz.eu.

Pro potřeby občanů jsou připraveny vysoušeče, které jsou k dispozici na Městské správě domů a bytů Prachatice s.r.o., kontaktní osoba ing. Vejvoda a pan Matoušek, tel. 724 315 990, 602 181 460.

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích zajistil 24 hodinovou službu pro potřeby povodní zasažených občanů, rodin s dětmi - je možné kontaktovat tel. 722 128 652, Nejvíce postiženým občanům je připraven pomoci mimořádnou okamžitou pomocí, mobilní telefon: 728 486 965 – Ivana Voráčková, pevná linka 388 607 268 Ivana Kubičková.


9.40 hodin:Dary na odstranění následků povodní pro Jihočeský kraj je možno posílat na účet Jihočeského kraje číslo 170 320 242/0300. Jako konstantní symbol je nutné uvádět 1200. Jako identifikační znaky by dárce měl uvést rodné číslo, nebo IČO. Postačí i jméno a adresa dárce. Bude mu zaslána darovací smlouva.
Kraj po dohodě s obcemi a podle předběžného zjištění výše škod zváží případné uspořádání sbírky na odstranění následků povodní.

9.28 hodin: Husinecká přehrada dnes 29. června odpouští 40 kubíků vody. "Přítok slábne, tvoříme rezervu pro další dny," upřesnila tisková mluvčí povodí Vltavy Petra Krainová.

V obcích spadajcícíh pod správní území Prachatic je podle slov prachatickéh starosty Jana Bauera sto deset vytopených domů. "Nejhůř jsou na tom Husinec a Strunkovice," doplnil. Voda ale stále teče v obrovském množství a lidé ze zatopených domů vyčkávají, co bude dál. Na odpoledne totiž meteorologové hlásí další vydatný déšť.

Prachatické komunikace jsou oproti neděli všechny průjezdné a zatím se uklízí. "Voda v současné chvíli nikde nepřetéká," doplnil prachatický starosta. Už je ale jisté, že v Prachaticích jsou desítky vytopených sklepů. "V Prachaticích máme jeden vytopený dům v Nádražní ulici," řekl. Zároveň ale upřesnil, že odhad výše škody se ve městě pohybuje řádově v milionech korun. Voda totiž poničila lesní cesty, do kterých jsme v posledních letech investovali spoustu peněz," doplnil Bauer. Škody nejsou tak velké jako v roce 2002. "Teprve ted vyrážíme zmapovat situaci, většinou voda vzala povrch z lesních cest, místy je situace hodně kritická," upřesnil jednatel městských lesů František Štěrba.

Těžká technika musela v pondělí ráno vyrazit také na skládku tuhého komunálního opadu na Libínském Sedle, i tudy se stoletá voda prohnala.

Další podrobnosti zjišťujeme.