„Neměli jsme to sice v plánu, ale doslova havarijní stav střechy v klubovně si již žádal nápravu. Jednoduše sem již zatékalo. Celkové náklady se vyšplhaly na částku sto padesát tisíc korun, které obec hradila plně z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta obce František Linha.