Pitná voda, která teče v domácnostech z kohoutků, je bez závad. Shoduje se na tom ČEVAK i Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. Povodně ji nijak nezhoršily.
„Podle našich informací je v kraji zasaženo celkem 14 vodovodů, u nichž je omezeno používat vodu pro pitné účely. V seznamu obcí není žádná z Prachaticka," informoval František Kotrba z krajské hygienické stanice.
Jeho slova potvrzuje také vedoucí provozu ČEVAK Prachatice František Tomčány. „V tomto ohledu jsme u nás bez problémů. Větší problémy jsme nezaznamenali ani na čističce odpadních vod v Prachaticích. Zde voda rychle přitekla, ale i odtekla. Jediné, s čím byl problém, bylo kamení a štěrk, co s sebou nesla," uvedl.
Podle jeho slov je větší problém na Fefrách, kam se ještě nikdo nedostane, hladina vody zatím dostatečně neklesla. „Čističky v Husinci a ve Strunkovicích nad Blanicí jsou momentálně mimo provoz, přítok je příliš velký na to, aby mohly zase začít fungovat. Stejně tak jsou samozřejmě zanesené všude kanály. V Prachaticích jsme je týden před povodněmi kompletně vyčistili a můžeme začít znovu. Kanál v Lázeňské ulici se navíc zbortil, podařilo se nám jej už opravit," doplnil František Tomčány.