Povodně a přívalové deště uplynulého týdne se projevily i na volnočasových aktivitách.


Vyznavači pěší turistiky a objevování jedinečných míst v regionu Vimperska se například budou muset smířit s uzavřením Sudlavického okruhu, a to do odvolání. Prachatickému deníku to potvrdil Jiří Šejna z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk. „Důvodem pro uzavření naučné stezky podél Volyňky je sesuv skalního masivu pod Opolencem. Kdy bude stezka znovu zpřístupněna, není v tuto chvíli možné říct, ale rozhodně platí, že by se sem turisté vydávat neměli," upozornil Jiří Šejna.


Sudslavická stezka začíná na jedné straně na vlakovém nádraží Bohumilice v Čechách, z druhé strany se po ní za normální situace lze vydat od Sudslavické lípy. Na obou začátcích, či koncích, chcete-li, jsou již umístěna varovná upozornění na uzavření okruhu. „Kamenná suť zavalila část stezky, takže pokud by se na ní někdo vydal, nejspíš by nerespektoval to, že se má vrátit a vystavoval by se riziku možného úrazu," zdůraznil Jiří Šejna. Ve čtvrtek byl na místě odborník, který posoudí stav a navrhne řešení, co dál. Rozhodně se na Sudslavický okruh hned tak nedostanete. „Přímo k místu sesuvu nainstalujeme další upozornění a prostor zapáskujeme. Může se stát, že se sem dostane někdo z jiné strany, tak aby byl na nebezpečí upozorněný," vysvětluje dál Jiří Šejna.


Ani tok Volyňky, ani železniční trať sesuvem ohroženy nejsou. „Volyňka je daleko a železniční násep je od sesuvu zhruba čtyři metry. To by se musel utrhnout větší kus skály, což zatím nevypadá," dodal.


Objem sesunutého skalního masivu odhaduje na deset až dvacet kubíků. Problém je v tom, že část sesuvu je stále na svahu nad stezkou a hrozí tak nebezpečí dalšího sesuvu. Situaci by proto paradoxně pomohly další deště, které by jednak mohly způsobit sesuv zbylých kamenů a navíc odhalit víc skutečný stav skály, což by pro další postup bylo výhodnější. Odstraňování kamenů ale nebude jednoduché. Do místa samého se nedostane technika, takže vše bude muset být prováděno ručně.


Doporučit turistům určitě nelze v současnosti ani další naučnou stezku u Záblatí proti směru Blanice. Ta vznikla po povodních z roku 2002 a Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava zde seznamuje návštěvníky s povodňovými jevy. Před jedenácti roky si tu totiž Blanice našla původní koryto a zcela zásadně změnila některé partie podél řeky. „Zatím jsme se do této lokality nedostali, takže případný rozsah poškození naučné stezky nedokáži posoudit. Nicméně předpokládám, že v některých místech byla určitě zaplavena a na jednom kritickém místě mohla vzít i jeden informační panel, který to málem odneslo už v roce 2009," uvedl vedoucí oddělení Správy CHKO Šumava Pavel Hubený. Ani on by v současnosti vstup na naučnou stezku nedoporučil a pokud už se na ni někdo vydá, měl by být hodně opatrný.