Ve vodou postižených oblastech platí základní hygienická pravidla. Jedním z nejdůležitějších je mytí rukou.


„Ruce je nutné omývat pitnou vodou a mýdlem a utírat do papírových ubrousků, zejména pak po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly. Pak samozřejmě před jídlem, pitím a v neposlední řadě i třeba kouřením," říká František Kotrba z krajské hygienické stanice. Podle něho je důležité i dezinfikovat suché ruce.


„K pití pak používat jen vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena," radí. Podle jeho slov na Prachaticku nebylo zjištěno, že by pitná voda, která teče v domácnostech z kohoutků, byla po povodních zasažena.


„Pokud není domácnost napojena na veřejný vodovod, neměla by odebírat v případě, že byla oblast zasažena povodněmi, vodu z vlastního zdroje, pokud není sanován a proveden rozbor kvality vody s uspokojivým výsledkem," varuje František Kotrba.


Doplnil, že také při úklidu objektů po povodních je nutné dodržovat zásady, jako je kontrola potravin, vysušení a dezinfekce prostor či likvidace plísní.