„I když jsme problémy s kopáči zaznamenali zhruba přede dvěma lety, největší rozmach jejich náletů nastal právě v červnu letošního roku. I přes to, že je místo monitorováno policií a samozřejmě také hajným, těžba stále pokračuje. A to v neúnosné míře, zasažený byl už zhruba hektar lesa,“ popisoval následky, které způsobili nelegální kopáči, starosta Oldřich Petrášek s tím, že v zasaženém prostoru jsou obrovské díry, které by mohly být i životu nebezpečné.
To si ale těžaři za honbou dnes tak oblíbených vltavínů, po kterých je stále větší poptávka, neuvědomují. „Do lesa byla dána i značka se zákazem vstupu, jak jsme ale poznali, ničemu nepomohla. A protože si myslíme, že situace, kdy hajný načapá kopáče přímo na místě, pro něj nemusí být zrovna bezpečná, přikročili jsme k dalšímu a dost pro ně razantnímu kroku. Místo legálně vytěžíme,“ mluvil o snad jediném řešení, jež zamezí dalším náletům těžařů, starosta.
Vlastnímu spuštění legální těžby ale podle jeho slov musí předcházet geologický průzkum dnes již hodně zdevastovaného místa.
„Ten ukáže, kolik ložisek se zhruba v dané oblasti nachází. Proto jsme na nedávném jednání zastupitelstva schválili firmu, která se v nejbližší době do průzkumu pustí, a to prozatím s vlastními náklady,“ uzavřel Oldřich Petrášek.

Vltavíny:
– vznikly při dopadu velkého meteoritu na zemský povrch
– vzhledem k extrémně vysoké teplotě a tlaku při výbuchu došlo k roztavení meteoritu a okolních pozemských hornin a vystříknutí sklovité hmoty do oblasti Jižních Čech a Moravy
– vltavíny se vyznačují zelenou barvou, obsahují plynné uzavřeniny původní atmosféry

S nelegálními těžaři vltavínů se Netoličtí chtějí vypořádat po vzoru obce, která s nimi také dlouho bojovala.
„Po tom, co nepomohla opatření, která se dosud učinila, například zákaz vstupu do lesa nebo pravidelné monitorování oblasti, a to jak policií, tak i hajným, přihlédli jsme ke zkušenostem, jež měla obec Besednice. Tam s kopáči vltavínů měli také nemalé problémy. Proto místo nakonec nechali vytěžit a poté ho zrekultivovali. K tomu jim vytěžením ložiska přibyly do pokladny zhruba tři miliony korun,“ popisoval starosta Netolic Oldřich Petrášek, který předpokládá, že s obdobným výsledkem mohou v budoucnu počítat i Netoličtí.
„Možný přínos do naší pokladny nejde samozřejmě v současné době určit. Firma, kterou jsme vybrali, nejdříve musí prozkoumat všechna ložiska. A podle předpokladu bude jejich uznání trvat přibližně půl roku, až poté budeme moudřejší,“ upřesnil s tím, že geologický průzkum bude v celém rozsahu financovat již zmíněná firma.
Netoličtí se tak spuštěním legální těžby dočkají nejenom příjmu do pokladny, ale také bezpečnějšího místa, které doposud těžaři zdevastovali ve veliké míře. „Pokud by se náhodou na místo dostalo třeba malé dítě, vůbec nechci mluvit o možných následcích. Nebezpečí je tady prostě veliké a město jako vlastník pozemku se mu musí snažit za každou cenu zabránit. Je to v současné době pro nás akutní případ, který se prostě musí vyřešit co nejdříve,“ dodal závěrem Oldřich Petrášek.

Těžba vltavínů:
– problém s nelegálními těžaři zaznamenali Netoličtí zhruba před dvěma lety, největší rozmach ale nastal v červnu letošního roku.
– kopáči za sebou zanechávají obrovské díry, které devastují les.
– řešením se stala legální těžba, které musí předcházet geologický průzkum ložisek, který provede firma z Českých Budějovic.
– po vytěžení zasažené oblasti je v plánu danou oblast zrekultivovat.