Další neshody mezi vedením města na sebe nenechaly dlouho čekat. Tentokrát je důvodem ukončení spolupráce mezi městem a dlouholetým právním zástupcem Vladimírem Šmídem.


Protest vznesl spolek Netolice 3D, jehož předsedou je Petr Kosař, opoziční zastupitel a člen tak zvané Trojdohody, tedy opozičních zastupitelů.
„Zastupitelé za 3D protestují proti způsobu výběrového řízení na právní služby pro město Netolice.


Původní právní zástupce města dostal výpověď bez udání důvodu a bez toho, aby se s ním nové vedení města vůbec kdy setkalo. Následně byl pověřen přípravou výběrového řízení na nové právní zastoupení. Což písemně odmítl a upozornil, že se jedná o střet zájmu s tím, že žádá o zařazení do výběrového řízení. V zápisu z jednání MR ze 7. 1. 2015 bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na právní služby s tím, že se ukládá starostovi přímo oslovit tři firmy. Stávající právní zástupce mezi nimi není, přestože o to písemně žádal.


Vzhledem k tomu, že stávající právní zástupce podle našeho názoru neučinil nic negativního, co by opravňovalo k jeho výpovědi a ani neobeslání do soutěže, pokládáme toto jednání vedení města přinejmenším neetické a neseriózní. Proto budí toto jednání vedení města podezření, že se jedná výběrové řízení značně netransparentní a zmanipulované s úmyslem dát zakázku již předem připravenému uchazeči. Netolice 3D žádá o zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového transparentním způsobem, jak ostatně ve svém volebním programu Nezávislí proklamují (průhledné veřejné zakázky velkého i malého rozsahu). Pokud se tak nestane, uvedená podezření se jen potvrdí," uvádějí členové Netolice 3D, přičemž protest zveřejnili například na svých stránkách na sociální síti, či rozeslali prostřednictvím e-mailu.


Starosta Netolic Vladimír Pešek, který mimo jiné o důvodech hovořil i na jednání zastupitelů v uplynulém týdnu, kdy ovšem na rovinu řekl, že nebude odkrývat všechny výhrady a Vladimíru Šmídovi za jeho práci poděkoval, vidí celou situaci zcela jinak.


„Spekulace tak zvané 3D o transparentnosti poptávkového řízení na právní služby pro město Netolice jsou více než směšné. Příští týden bude zveřejněn zápis Rady města, kde budou veškeré údaje uvedeny. Nechci reagovat na celý text, ale o jedné skutečnosti se chci zmínit," uvedl starosta Vladimír Pešek na dotaz Prachatického deníku, zda jsou skutečnosti uvedené v protestu Netolice 3D opodstatněné.


„Tvrzení, že jsme JUDr. Šmída pověřili přípravou výběrového řízení, je totální nesmysl. Doporučuji autorům textu, aby se seznámili s usnesením Rady města Netolice č. 226/2014, kde se v bodu b) uvádí: Rada města Netolice pověřuje JUDr. Vladimíra Šmída k přípravě podmínek pro výběrové řízení na nového poskytovatele právních služeb městu Netolice v termínu do 29.12.2014. Důležitý je termín „podmínek". Za tyto služby je mu přece vyplácena paušální sazba. Pravda je, že on to nesplnil. Další zajímavostí je, že si se mnou JUDr. Šmíd dopisoval prostřednictvím AK Šmídová. Když jsem přebíral úřad, tak mi nebyl předán žádný dokument, který by prokazoval jakékoliv právní vztahy mezi touto advokátní kanceláří a městem Netolice. Já vím pouze o mandátní smlouvě mezi městem Netolice a JUDr. Vladimírem Šmídem ze srpna 2006, kterou jsme řádně vypověděli. Myslím si, že jsou ve vzduchu zajímavé skutečnosti a já na ně budu reagovat tím, že na příštím jednání zastupitelstva města předložím návrh, aby tyto skutečnosti byly prošetřeny kontrolním a finančním výborem," uvedl ve svém vyjádření starosta a doplnil: „Dále tímto vyzývám JUDr. Šmída, aby vůči obyvatelům Netolic projevil vstřícnost a sdělil a vysvětlil důvody, proč není zapsán v Advokátní komoře ČR. Dále ať zveřejní, za které úkony si nechal městem Netolice řádně zaplatit. Dále vyzývám bývalého starostu Oldřicha Petráška, aby vysvětlil, proč nebylo v minulosti vypsáno řádné výběrové řízení na právní služby pro město. Mohl bych takto pokládat další otázky, ale myslím si, že nejenom já rád počkám, jak budou veškeré skutečnosti prošetřeny kompetentními orgány."


Sám za sebe není spokojený s postupy rady města Vladimír Šmíd. „Je to hodně nestandardní jednání, s nímž jsme se setkali. Bez udání důvodu nám byla vypovězena smlouva. Naši právní službu jsme městu poskytovali deset let a neprohráli jsme za tu dobu ani jeden spor. Naopak, městu jsme ušetřili více než dva miliony korun," říká se slovy, že se rozhodně nejedná o detailní výpočet, ale jen hrubý nástin toho, kolik peněz nemusela městská kasa v soudních sporech zaplatit. „Především jsme ale rozvinuli široký program prevence, dokázali jsme se tak vyhnout mnoha sporům," poznamenal.


Už na zasedání zastupitelstva radní Leona Bucharová uvedla, že advokátní kancelář zastoupená manželkou Vladimíra Šmída, Helenou Šmídovou, nesplnila podmínky výběrového řízení. „Nikdy ale nezaznělo, jaké ty podmínky byly. Navíc, nehlásil jsem se do výběrového řízení já, jako Vladimír Šmíd, ale advokátní kancelář Šmídová s.r.o. Zatím vlastně nevíme, jaká byla kritéria, ty také nikdo nezveřejnil," říká k výsledku. Na otázku, zda je on sám zapsán v advokátní komoře České republiky, pak uvedl, že ano. „Jsem zapsán jako advokátní koncipient," dodal se slovy, že jej mrzí, že se starosta města se zástupci advokátní kanceláře nikdy osobně nesešel.