Vladimír Pešek, stávající starosta města, je zároveň i vítězem voleb, když v Netolicích získal nejvíce hlasů voličů. Ti mu jich dali celkem 439. Celkově nezávislí získali přes 47 % platných hlasů, a to v tomto případě stačí na to, aby po přepočtu získali nadpoloviční počet mandátů.

Tři křesla v zastupitelstvu získala v Netolicích ODS. Sdružení TOP 09 a nezávislí křesla 2 a dvě křesla si vezme Ne já, ale my v čele s místostarostou Martinem Kubičkou. Ani v případě, že by tyto tři volební strany utvořily koalici, na přehlasování vítěze voleb by nestačily. I v Netolicích se ukázalo, že voliči hodně křížkovali kandidáty.

V Netolicích volební účast nepřesáhla padesátiprocentní hranici, skončila na 49,98 procent. Obálku u volební komise si vyzvedlo 1039 voličů z 2079 zapsaných. Odevzdaných obálek bylo o jednu méně.

Volby v Netolicích v procentech pro jednotlivé subjekty:Nez. pro Netolice 47,16 % 
ODS 20,84 % 
Sdruž. TOP 09, NK 16,20 % 
Ne já, ale my 15,80 %