U přijímacích zkoušek měli průměrnou úspěšnost vyřešení matematického testu 46,71 procenta. U českého jazyka to bylo dokonce 57,65 %. Deník také získal zajímavá data, která ukazují, jaké úlohy dělají žákům z této školy problémy a jaké naopak s přehledem řeší. Tabulku najdete na konci článku.

Vlachovobřezští deváťáci si nejlépe vedou v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládli je v průměru a 79,63 %) a v „převodu jednotek“ (66,67 %), naopak problémy jim dělají otázky na „poměr a mapa“ (3,13 %). V českém jazyce jsou výborní v kategorii „skladba“ (73,96 %) a v kategorii „komunikace a sloh“ (65,28 %). Problém mají s otázkami na „tvarosloví“ (43,75 %). "Výsledky posledních pěti let mě těší. Ale na druhou stranu je potřeba je brát jako orientační a nepřikládat jim až příliš velkou váhu. Je tam mnoho kritérií, které celkové hodnocení zkreslují," říká ředitel vlachovobřezské základní školy. Poukazuje na fakt, že větším školám ve městech například děti odcházejí na gymnázia už v nižších ročnících. Vliv může mít i například menší počet dětí ve třídě.

Letošní deváťáky čeká prověrka znalostí ve druhé polovině dubna, jenže speciální příprava začala mnohem dříve. V případě českého jazyka je důležité u žáků od rozvíjet čtenářskou gramotnost, aby byli schopni pochopit a správně si vyložit zadání úloh. Ředitel vlachovobřezské základní školy Michal Novotný věří, že výsledky získané Deníkem budou tak pozitivní i do budoucna. Skupina letošních deváťáků je velmi početná, ve Vlachově Březí mají tři třídy o šesti desítkách dětí. Zhruba dvě třetiny z nich budou skládat přijímací zkoušku na střední školu s maturitou. "Takový je trend posledních deseti až patnácti let. Rodiče nechtějí dávat děti na učební obory a raději volí střední školu, byť známky neodpovídají skutečnosti," myslí si Michal Novotný.

Křižovatka U Stopařky ve Vitějovicích. Místo častých dopravních nehod.
Nebezpečné místo zmizí. Křižovatka U Stopařky se zakulatí ještě letos

Přípravu deváťáků na přijímací zkoušky ve Vlachově Březí ale rozhodně nepodceňují. Věnují se jí jak v běžných hodinách matematiky a českého jazyka, tak i po vyučování. "Kantoři obou předmětů se žákům věnují jakousi formou kroužků odpoledne po vyučování," vysvětluje Michal Novotný Podle něj je totiž velmi důležitá systematická příprava. Navíc je předem dané, co žáci mají v deváté třídě znát a musí spočítat určité kvantum látky. "U nás ve škole vyučujeme tradičním způsobem. Nehrajeme si. Na novinky není školský systém připraven. K tomu by musela vzniknout koncepce od základní po střední školy," říká. A doplňuje, že příprava na přijímačky není jen o škole, ale také o rodině. "Ta je je podle mého alfa a omega úspěšnosti," dodává.

Ředitel Michal Novotný připomíná, že i menší škola jako je ta v Vlachově Březí, může mít výborné učitele. "A ty my máme. Dětem se věnují ve chvíli, kdy ony potřebují a netýká se to jen přípravy na přijímací zkoušky," ujišťuje s tím, že jakýkoliv učitel je připraven žákovi vysvětlit, co nechápe a pomoci doučováním v odpoledních hodinách. Na druhou stranu ale připomíná, že děti se mají učit a v hodinách dávat pozor. známka má být součástí vzdělávacího systému. "Důležitý je podle mého názoru přístup," uzavírá.

Vyučující v devátých třídách mají zároveň pár rad pro rodiče, jak děti rozečíst a jak jim pomoci s testy. Existují totiž webové stránky, Umíme česky, kde je záložka Porozumění textu věnovaná přímo práci s textem. Stačí tam nastavit daný ročník v užším výběru. Je tam vidět, co by žáci měli být schopni přečíst s porozuměním. Je to sice jednodušší než u zkoušek, ale je to jedna z cest. Mají okamžitou zpětnou vazbu, děti vybírají správné odpovědi ze čtyř možností vždy u konkrétních textů.

Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí. Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.

Co jde a nejde žákům ZŠ profesora Josefa Brože u přijímaček z matematiky?

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 52,50 %
Číslo a početní operace, dělitelnost: 79,63 %
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy: 44,33 %
Lineární rovnice a soustavy rovnic: 16,67 %
Počítání s mnohočleny: 38,12 %
Poměr, mapa: 3,13 %
Převod jednotek: 66,67 %
Přímá a nepřímá úměrnost: 52,08 %
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice: 47,06 %
Výrazy s proměnou: 41,67 %

Co jde a nejde žákům ZŠ profesora Josefa Brože u přijímaček z českého jazyka?

Český pravopis: 55,64 %
Komunikace a sloh: 65,28 %
Porozumění textu: 57,39 %
Skladba: 73,96 %
Tvarosloví: 43,75 %
Tvorba slov a slovní zásoba: 61,11 %

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Údaje jsou z let 2017 až 2023. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat