Kapacita školky je 24 dětí, které jsou společně vyučovány v jedné učebně. Školka byla vybudována v roce 1980 a od té doby se neustále modernizuje. K zásadní změně došlo v roce 2008, kdy byl v MŠ realizován projekt Nové vybavení v MŠ Vitějovice za finanční spoluúčasti FM EHP a Norska, Jihočeského kraje a Obce Vitějovice, při kterém bylo investováno 2 055 tis. Kč na kompletní přeměnu kuchyně, interiérového vybavení a do školní zahrady byly dodány nové herní prvky splňující bezpečnostní standardy.

Výhodou školky je také školní jídelna, která má kapacitu 100 obědů a vaří i pro místní ZŠ, MŠ Hracholusky, kam se strava dováží, a pro veřejnost. Pro žáky ZŠ je zde samostatná jídelna, kde je jim tak zajištěn potřebný komfort při stolování.

Další součástí mateřské školy je i školní družina s kapacitou 24 žáků, o kterou je zájem převyšující kapacitu. Vychovatelka Marta Matušková se snaží připravit dětem zajímavé činnosti, za vhodného počasí převážně venku s pohybem.

Děti v Mateřské škole ve Vitějovicích dostaly interaktivní tabule.

Ředitelka školky paní Milena Šmajclová a učitelka paní Jitka Nitrianská dbají nejen na to, aby děti každý den trávily čas v přírodě, kam směřují procházky s dětmi, ale především děti vzdělávají a připravují na vstup do základní školy. V říjnu letošního roku obdržely děti předvánoční dárek a Mateřská školka Vitějovice pořídila pro jejich výuku interaktivní tabuli s výukovými programy zaměřenými na vzdělávání dětí mateřských škol.

K dalším aktivitám školky patří každoročně plavecký kurz, vždy 10 lekcí před koncem školního roku, a protože se ho zúčastňují děti již od tří let, většina se naučí plavat ještě než nastoupí do základní školy. Několik divadelních představení je přímo ve školce, ale MŠ využívá i nabídky Městského divadla Prachatice a jezdí na představení pro předškolní děti. Zajímavý pro děti bývá i školní výlet autobusem nebo vlakem (Červená Lhota, Selibov, Lipno,Třeboň, Nové údolí), vždy s poutavou náplní. Tradiční akce jsou vánoční besídky a zpívání koled společně se žáky ZŠ Vitějovice při rozsvěcování vitějovického vánočního stromu, účast na vítání občánků, oslavě MDŽ, spolupráce se ZŠ Vitějovice a Obecní knihovnou Vitějovice. Vždy v závěru školního roku se děti těší na podvečerní táborák a spaní ve stanech na zahradě mateřské školy.
V případě neobsazení kapacity školky místními dětmi, jsou přijímány i děti z jiných obcí. Pro zájemce MŠ Vitějovice na leden připravuje Den otevřených dveří.

Milena Šmajclová, MŠ, Lenka Tůmová, starostka