„Jedná se o akci Čistička odpadních vod Vimperk – zvýšení kapacity,“ upřesnil starosta města Pavel Dvořák. Vimperští radní pověřili starostu, aby s Jihočeským krajem na příspěvek podepsal smlouvu dle předloženého návrhu.