To mu také nezapomněla včera připomenout místostarostka Jaroslava Martanová, když spolu se starostou Bohumilem Petráškem předali celému odboru životního prostředí sladkou odměnu v podobě dortu ze stoprocentně recyklovatelného materiálu. „Jen z náznaků jsem vytušila, že bychom mohli skončit někde v první desítce, ale že to bude první místo, to bylo i pro mne překvapení a musím říct, že se to vedoucímu odboru povedlo utajit opravdu dobře," uvedla místostarostka.

K získanému ocenění na nejvyšší možné úrovni v České republice se Josef Kotál vyjádřil naprosto jednoduše. „Konečně." Nicméně zdůraznil, že ocenění v podobě křišťálové popelnice není ani náhoda, ani záležitost jednoho roku. „Když jsem nastoupil v roce 2001 na odbor životního prostředí, začínali jsme na určité úrovni. Za těch deset let to šlo někdy hůř, někdy snáz, ale v posledních letech, kdy odpady převzaly Městské služby, odpadla řada komplikací. Takže ocenění je odraz desetileté práce a koncepčního řešení odpadového hospodářství ve Vimperku," shrnul Josef Kotál.

Výsledek desetiletého snažení není zadarmo. „Občas mne lidé na odboru nemají moc rádi. Řadu věcí jsme rozjížděli mezi prvními, což s sebou neslo řadu problémů. Když jsme začali například řešit kompostárnu, nebylo se moc kam jet poradit a kde sbírat zkušenosti. Na druhou stranu to má i svůj přínos," uvedl Josef Kotál s tím, že když jste v něčem mezi prvními, máte větší servis a snáz se získávají dotace. „Takže se vyplácí dlouhodobá koncepční práce a snažit se být mezi prvními, pak to přináší viditelné efekty, ať už jsou to dotace, nebo ve výsledku ocenění, které patří bezesporu všem Vimperákům, bez nich a bez jejich přístupu by žádné z ocenění město nikdy nezískalo," doplnil vedoucí odboru životního prostředí ve Vimperku.

Obyvatelé Vimperku mají dnes k dispozici ucelený systém nakládání s odpadem. Skládka tuhého komunálního odpadu byla doplněna o plochy určené k dozrávání kompostu z kompostárny, kterou město otevřelo loni v září a doplnilo tak systém domácího kompostování biologického odpadu v kompostérech. Po městě jsou rozmístěny nádoby na separovaný odpad od skla, papíru a plastů až po drobný elektroodpad a použité potravinářské tuky a oleje. Ukázkový je i sběrný dvůr a svoz odpadů zajišťují stejně jako provoz skládky, kompostárny a sběrného dvora Městské služby. Jediné, co v uceleném řešení doposud chybí, je dotřiďovací linka přímo ve Vimperku.

Ta sice měla stát podle původního záměru sloužit již v letošním roce, ale po změnách v projektu se o zpoždění postaralo také ministerstvo obrany. Linka má totiž vyrůst v kasárnách u nádraží. „Ministerstvo obrany se jako dotčený vlastník sousedícího pozemku mělo vyjádřit ke stavbě, což se stalo po zaslání žádosti v říjnu loňského roku až letos v dubnu. V současnosti je připravena veřejnoprávní smlouva, chybí stanovisko odboru dopravy a investor bude moci začít se stavebními pracemi. Stavební část by tak měla být do konce letošního roku hotova," předpokládá Josef Kotál.

Ani po zprovoznění dotřiďovací linky ale nebude možné říci, máme hotovo. „To rozhodně ne. Až budeme ve Vimperku třídit padesát až sedmdesát procent odpadu, pak se budeme možná blížit ke konci. I když se můžeme chlubit oceněním, že jsme městem, kde se nejlépe třídí, rezervy pořád jsou," dodal Josef Kotál.