Vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku Josef Kotál tvrdí, že  odpadové hospodářství ve Vimperku je s cenou 492 korun za odpady na osobu a rok soběstačné. „Není potřeba poplatek navyšovat, i když některá města tuto potřebu mají," upřesnil Josef Kotál.

Právě ocenění, které Vimperk získal, podle vedoucího odboru životního prostředí potvrzuje, že odpadové hospodářství našeho města je na vysoké úrovni. „Jdeme správným směrem," uvedl.

Navíc Vimperští připravují svoz bioodpadu prostřednictvím speciálních nádob. „Tento svoz nebude zvlášť zpoplatněn," uvedl s tím, že zájemci o třídění bioodpadu u domu se mohou už nyní o speciální nádobu o velikosti 240 litrů hlásit na odboru životního prostředí.

Po zkušenostech z ostatních měst bude velmi důležité důsledné třídění bioodpadů, aby tato služba fungovala a špatně vytříděné bioodpady nemusely skončit na skládce.

Jak funguje odpadové hospodářství, pak Vimperští mohou vidět 22. září.

Josef Kotál slíbil, že vimperské obyvatele pozvou do kompostárny, kde budou společně diskutovat o odpadovém hospodářství a  představí svozovou techniku. Zároveň na děti i dospělé čekají hry, soutěže a jako poděkování za třídění čeká na všechny občerstvení.