Z došlých nabídek hodnotící komise radě města doporučila strakonickou firmu, která byla v obou případech vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. „Zároveň pak byli z výběrového řízení na zateplení vyloučeni dva uchazeči. Hodnotící komise totiž při otevírání obálek s nabídkami zjistila, že firmy z Českých Budějovic a Třeboně podaly neúplné nabídky,“ vysvětlil starosta Vimperka Pavel Dvořák. Upřesnil, že práce na mateřské škole byly rozděleny do dvou samostatných zakázek, a to zastřešení a další pak zateplení budovy.