Cílem architektonické soutěže byl návrh architektonického řešení nové mateřské školky vedle sportovního areálu u zimního stadionu. Kapacita stávajících mateřských škol je podle starostky města Vimperk Jaroslavy Martanové nedostatečná a požadavky na stavby předškolního vzdělávání se stále vyvíjejí. „Z toho důvodu jsme přistoupili k vyhlášení architektonické soutěže a byli jsme velmi mile překvapení počtem došlých soutěžních návrhů. Nyní budeme jednat s oceněnými týmy o dalším postupu, tak abychom získali projekt a do roku 2026 mohli začít se stavbou. Předpokládáme, že alespoň na část nákladů na zpracování projektové dokumentace a samotnou stavbu bychom mohli získat z dotací,“ řekla Jaroslava Martanová.

ZUŠ Vimperk po rekonstrukci v březnu 2024.
Souhrn zpráv z Prachaticka: Motorkáři vyjeli, ve Vimperku bude nákupní zóna

Soutěž byla vypsaná jako otevřená a zúčastnilo se jí celkem sedmdesát ateliérů z řady evropských zemí. Podané návrhy hodnotila porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi byli starostka Jaroslava Martanová, místostarosta Zdeněk Kuncl, ředitelky současných vimperských školek Kateřina Vladyková a Ladislava Slavíková a dále architekti Jakub Našinec, Milada Hejdová, Ondřej Blaha nebo Eva Zemenová. „Šlo o vůbec první architektonickou soutěž na školku v Jihočeském kraji od roku 1989 a soutěž zatím zcela naplnila naše očekávání v možnosti vybrat si kvalitní řešení, které jsme hodnotili jak z architektonického, tak technického, provozního a krajinářského hlediska,“ komentoval soutěž městský architekt René Dlesk. Na druhém místě skončil návrh studia CollColl / Bauhanz a na třetím ateliéru AXXI. Dále byly vyplaceny tři odměny pro návrhy architektky Lenky Iľové a studií Monom Works a a Grimm Architekti.

Porota považuje za hlavní kvalitu vybraného návrhu jeho ucelené urbanistické, architektonické, technické a krajinářské řešení, které přiměřeným způsobem odpovídá na zadání a požadovaný stavební program. Návrh svým řešením vhodně reaguje na umístění mezi zimním stadionem, sportovním areálem a zahrádkářskou kolonií. V urbanistickém kontextu okolí působí svou hmotu sebevědomým a zároveň přiměřeným dojmem a ve vhodném poměru dělí pozemek školní zahrady. Z tohoto pohledu jde o správné pochopení současné i budoucí situace. Architektonické řešení a použité materiály odpovídají požadavkům na estetické i funkční řešení dřevostavby, které se ve dvou odlišných formách propisuje v exteriéru a interiéru stavby. Tento základní koncept doplňují oplechované střešní světlíky a textilní markýzy. Zelená střecha umožňuje umístění fotovoltaických panelů. Dispoziční řešení je velkorysé a zároveň úsporné a umístění jednotlivých funkcí pak funguje v logické návaznosti na vnitřní provoz i venkovní plochy. Krajinářské řešení předprostoru pracuje se stávajícím stromořadím a vsakovacími průlehy. Školní zahrada ukazuje na promyšlený koncept, který lze dále rozvíjet.

ZUŠ Vimperk po rekonstrukci v březnu 2024.
Vimperská ZUŠka má nový divadelní sál, Nerudovka vchod do tělocvičny

Město Vimperk na přípravě soutěže spolupracovalo s Českou komorou architektů a platformou CBArchitektura, která letos dostala prestižní cenu za výjimečný počin České ceny za architekturu. Zároveň požádalo o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj, která by měla pokrýt polovinu soutěžních cen. Soutěž o návrh je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury. Soutěžní návrhy budou 2. května představeny veřejnosti na výstavě a dále pak na webu města.