Vymezení akcí a doby nočního klidu řeší Vimperským vyhláška. „Chtěli upřesnit a vyjmenovat akce, při kterých bude noční klid posunut právě na druhou ranní,“ upřesnil Pavel Dvořák, starosta Vimperka. A právě tato vyhláška byla na programu jednání zastupitelstva. „Dali jsme to do souladu s legislativou,“ upřesnil Pavel Dvořák.

Plošně se začátek nočního klidu den před dnem pracovního klidu a volna posouvá v měsících červen až srpen. „V těchto měsících začíná noční klid o půlnoci, ve všedních dnech zůstává v deset večer,“ doplnil Vladislav Oliwa z kontrolního odboru MěÚ Vimperk.