Velký potlesk sklidil nejenom samotný příběh Svaté Rodiny, ale především jedinečně pojatá úvodní scéna, s živým „mechanickým“ betlémem řezbářského mistra Jakuba, představující jednotlivá řemesla a postavy Vimperka. Advent ve městě pod Boubínem však tímto zdaleka nekončí a v nadcházejícím týdnu je na programu hned dvojice akcí. Ve čtvrtek vystoupení ZŠ Smetanova, v neděli pak adventní koncert dechovky, který byl vyprodán během několika málo minut.

Jaroslav Pulkrábek