Program trval hodinu a bude pokračovat příští týden. „Celkem půjde o pět výukových hodin během dubna,“ uvedla Jana Schererová, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku.

Kurz vedli pracovníci IT Městského úřadu Vimperk Michal Cigánek a Martin Ženíšek. „Tématem úvodní hodiny bylo seznámení s úplnými základy práce s počítačem, v dalších hodinách se budeme věnovat textovému editoru a také práci s internetem,“ vysvětlil Michal Cigánek.

Na duben a květen naplánoval odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku ještě jednu akci pro seniory, jsou to kurzy trénování paměti. „Cílem kurzů paměti je společné setkávání při procvičování paměti a to zábavnou formou. Trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku a relaxačních cvičení, patří mezi nástroje zvyšující soběstačnost a prodlužující nezávislost seniorů,“ doplnila Jana Schererová. V hodinách se účastníci seznamují s různými technikami zapamatování, které mohou poté využívat pro lepší zapamatování v každodenním životě. Účastníci si během kurzu sami na sobě ověří, že jejich paměť je stále funkční, že jsou schopni si pomocí jednoduchých technik něco pamatovat.