Prachatickému deníku to potvrdil i zástupce společnosti Energie AG Teplo Vimperk Miroslav Rys. „V letošním roce plánujeme prodloužení teplovodu na ulici 1. máje od sídliště Karla Weisse až po Základní školu TGM. Při teplofikaci napojíme na centrální zásobování teplem objekty Mateřské školy 1. máje, Městské kulturní středisko, budovu B Správy NP Šumava a dále budovy Základní školy TGM a bývalé lesnické školy. S vlastníky některých dalších objektů o připojení ještě jednáme," shrnul Miroslav Rys.
Kdy se město pustí do oprav svých sítí, není zřejmé. „Město v současné době nemá peníze na to, aby udělalo obnovu kanalizace a vody v ulici 1. máje," připustil starosta Bohumil Petrášek. Momentálně se proto řeší projektová dokumentace. Jejího zpracovatele už vybrali a městu ji dodá za necelých 230 tisíc korun. Původní předpoklad bylo přitom až 480 tisíc korun.
S plánovanými pracemi na vodovodních a kanalizačních přípojkách budou podle Bohumila Petráška souviset i kamerové prohlídky sítí. „Vlastní kamerová prohlídka musí být hotova ještě před tím, než se začne zpracovávat projektová dokumentace tak, abychom znali množství poruch, jejich rozsah a k tomu odpovídající způsob opravy," uvedla místostarostka Jaroslava Martanová. Kamery využije ke kontrole stavu a případně poškození kanalizace v celé její délce, tedy od křižovatky ulic Sušická a 1. máje až po křižovatku 1. máje a Hřbitovní. „Podle stavu kanalizace budeme muset najít v budoucnu prostředky na to, abychom ji kompletně popřípadě na etapy opravili. Do tří týdnů bychom měli vědět, v jakém stavu kanalizace je," dodal starosta.
Zatím se tedy bude ulice 1. máje rozkopávat výlučně kvůli investicím společnosti Energie AG. Nicméně město musí se společností její záměr koordinovat právě kvůli svým opravám v této ulici v budoucnu. „Dochází zde ke křížení vodovodů a kanalizace či jiných inženýrských sítí s teplovodem, což je komplikované ve chvíli, kdy se vede nad inženýrskými sítěmi. Proto jsme se domluvili, že se zpracuje podrobný projekt, aby místa křížení byla zcela jasná a Energie AG mohla udělat takové řešení, které by zamezilo případnému poškození teplovodu při následné rekonstrukci vodovodu a kanalizace," uvedl starosta Petrášek.
Důvodem pro připojení výše zmíněných objektů je podle Miroslava Rysa především stáří jejich plynových kotelen. Některé mají odslouženo patnáct až dvacet let. „U těchto kotelen je velmi složité garantovat provozuschopnost i do dalších let. Riziko vážné poruchy kotle v mateřské škole v zimním období bylo již tak velké, že jsme se rozhodli se zástupci města Vimperk řešit tuto problematiku již letos," podotkl Miroslav Rys.
Dalším faktorem, který přispěl k rozhodnutí této investice ze strany společnosti Energie AG, je velmi špatný stav přípojky k zimnímu stadionu. „Tady máme velké úniky topné vody. V této situaci se rozhodovalo, jestli ve všech uvedených objektech, včetně zimního stadionu, se postupně realizují nové plynové kotelny, nebo se objekty připojí na centrální zásobování teplem," dodal Miroslav Rys.