Se zamítavou odpovědí opouštěl před týdnem jednání vimperských zastupitelů Boris Dušek. Jako zmocněnec vlastníků tří objektů v historickém centru města se totiž počátkem roku obrátil na město Vimperk s nabídkou na odkoupení objektů a přilehlých pozemků.


Podle Martina Kalouse, vedoucího odboru hospodářského a bytového, sice nabídka neobsahovala konkrétní cenu, nicméně by se mohla pohybovat kolem osmi a půl milionu korun. „Pokud by se zastupitelé rozhodli nabídku využít, musel by se nechat nejprve zpracovat znalecký posudek, protože město může prodávat a pořizovat nemovitosti pouze za cenu v místě a čase obvyklou. Představa vlastníka objektů je nicméně taková, že by kupní cena měla zahrnovat náklady na dřívější pořízení nemovitostí plus náklady, které vložil do rekonstrukce jednoho z objektů," uvedl Martin Kalous.


Dva z nabízených objektů se nacházejí v sousedství sídla městského úřadu ve Steinbrenerově ulici, třetí pak v ulici Pasovská, nicméně všechny objekty lze vzájemně propojit do jednoho velkého komplexu. Jak uvedl Boris Dušek, zejména domy ve Steinbrenerově ulici patří historicky mezi vůbec nejstarší domy ve Vimperku. „V domě čp 3 byla před zhruba sedmi roky provedena celková rekonstrukce," poznamenal zmocněnec vlastníka k připomínkám zastupitelů na velmi špatný technický stav nabízených objektů, který hraničí v některých případech až s nutností demolice. Navíc uvedl, že současný vlastník se pro závažné zdravotní problémy o nemovitosti už nemůže a nehodlá starat, i proto jsou nabízeny k odkoupení.

Co nabízí?Zmocněnec společností DiTun – 2000/CZ s.r.o. a Kovář Trade Company s.r.o. Mgr. Boris Dušek nabídl městu Vimperk k odkoupení soubor nemovitostí v ulicích Steinbrenerova a Pasovská. Konkrétně se jedná o tři objekty čp 3, 4 a 29 s přilehlými pozemky. Objekty čp 3 a 4 ve Steinbrenerově ulici přitom v minulosti město Vimperk prodalo jiným zájemcům, kteří je následně odporodali výše zmíněným společnostem. Dům čp 3 prodalo město v roce 1992 za 1,485 milionu korun, dům čp 4 v roce 2008 za 565 tisíc korun. Objekt čp 29 v Pasovské ulici získala společnost Kovář Trade Company s.r.o. v roce 2002 ve veřejné dražbě za 1,85 milionu korun.
město se nemovitostí zbavilo z důvodu nevyužitelnosti a také špatného technického stavu. Nový vlastník sice objekt čp 3 v minulosti nechal zrekonstruovat, stav zbylých nemovitostí se příliš nezměnil. město ani nyní nemá pro nabízené objekty vhdoné využití. 

Z následné diskuse bylo zřejmé, že zastupitelé pro nabídku ruku nezvednou. Důvodem byl nejen stav objektů a nutnost vložit do jejich oprav a rekonstrukcí nemalé peníze města, ale i fakt, že město by v případě odkoupení nemělo pro objekty využití. „Souhlasím s tím, že je to historický objekt, nicméně se jedná o komplex budov, pro které nemá město v současné chvíli využití, a troufnu si říct, že ani v horizontu pěti až deseti let. Je na vašem uvážení, zda nenabízet objekty samostatně, ne jako celý komplex. Jednak je to záležitost nákupní ceny, i když říkáte, že se nechá jednat. Ale také se pohybujeme v městské památkové zóně a náklady potřebné na rekonstrukci a demolici objektů se budou pohybovat, troufnu si odhadnout, v desítkách milionů korun. A to je pro opravdu silného investora. A pokud město nemá připraveno konkrétní využití, byly by to mrtvě uložené peníze," obrátila se starostka Jaroslava Martanová na zmocněnce vlastníka nemovitostí.


Podle něho by bylo vhodné koupit společně minimálně objekty čp 3 a 4 ve Steinbrenerově ulici. „I když domy 3 a 4 jsou propojeny historickými sklepy a bylo by dobré, aby zájemce koupil oba domy, lze to řešit i jednotlivě, protože když nejsou peníze, těžko je udržovat," dodal Boris Dušek.


Zastupitelé nicméně dvanácti hlasy ze šestnácti rozhodli, že město o nabízené objekty nemá zájem.