Vedení města si od tohoto kroku slibuje lepší mediální obraz a zkvalitnění vlastních informačních kanálů, ať už se jedná o zpravodaj vydávaný městem, jeho webové stránky, či profil města na sociálních sítích. Podle místostarosty Vimperku Jiřího Caise, pokud má být informovanost veřejnosti zajištěna kvalitně a v dostatečné míře, už to nemohou zvládat pouze úředníci a vedení radnice. Radnice sice ani nyní nemá svého tiskového mluvčího v tom smyslu, jak je veřejností tato funkce vnímána, nicméně výstupy jsou shodné. „Prakticky okamžitě od uzavření dohody jdou tiskové zprávy směrem k veřejnosti. Myslím si, že za týden fungování tohoto systému už se podařilo nasbírat možná 400 likeů na našich facebookových a webových stránkách, což si myslím je velmi dobrý počin. Před tím jsme měli nějakých 400, teď je to kolem osmi set. Za jeden týden je to slušný nárůst,“ hodnotí místostarosta.

Rada rozhodla uzavřít smlouvu s Pavlem Pechouškem na půl roku v celkové částce za jeho služby, která nepřesáhne sto tisíc korun, tudíž nebylo nutné vypisovat výběrové řízení. Podle starostky Jaroslavy Martanové je půl roku optimální doba i na to, aby si vedení města ujasnilo, zda je zvolený způsob optimální, a to jak z hlediska objemu informací, tak co do pracovního úvazku. „Ukáže se, co by bylo optimální, zda bude tento systém dostačující, nebo se rozšíří počet hodin, změní se to na pracovní úvazek a podobně. To vše se ukáže za půl roku,“ dodala starostka.

Rozhodnutí rady ocenil i zastupitel a předseda kontrolního výboru Zdeněk Kutil. „Myslím si, že je to správně. Přestože jsem k radnici dost kritický, v tomto případě jsem již při pracovním jednání k Vimperským novinám upozornil, že máme dlouhodobě problém v redakční radě s tím, že ztrácíme kvalitní lidi. V tomto směru by to skutečně mělo mít svého vedoucího na PR z toho důvodu, aby byl lépe zaplacený on i redakční rada. Ta je nastavena v podobném režimu, jako jsou komise. Jejich odměna je 300 korun za zasedání, a za to nikdo ani na jednání nedojede,“ upozornil.

Problém nemá ani s tím, jak rada města postupovala při uzavírání smlouvy. Přestože kontrolní výbor sleduje veškerá usnesení zastupitelstva a rady města, v tomto případě Zdeněk Kutil žádnou chybu nevidí. Spíše naopak. „Stačí srovnat městské stránky a porovnat je s privátními, kolik mají přátel, jaká je jejich návštěvnost. To srovnání nevychází pro město, které se nazývá branou Šumavy velmi málo. Někdo by to měl prostě zastřešit a pomoct větší prezentaci města. Je otázkou, zda se do toho bude pak víc míchat politika nebo to bude příliš tendenční, ale to ukáže čas. Dokonce bych v tomto směru i radnici pochválil, že se tak rozhodli jen na půl roku a dává tomu určitou zkušební dobu. Pokud to bude znamenat, že se tím bude Vimperk prezentovat více a lépe, než ostatní města, jen dobře,“ dodal.