„Zastupitelé dostanou na stůl prodej manipulační plochy v areálu, prodej budovy garáží a manipulační plochy a dalších garáží,“ vybral z majetkoprávních záležitostí starosta Vimperka Pavel Dvořák. Doplnil, že zastupitelé navíc projednají návrh rozpočtu sociálního fondu města pro letošní rok a rozpočtová opatření.